Ludus Web
Livet På THL 7Jpg

Kursistnævnet

Kursistnævnet har til formål at varetage kursisternes interesser og at udgøre et forum, hvor der er mulighed for at diskutere emner i forhold til uddannelserne og studiemiljøet.

Igennem kursistnævnet, og i dialog med TH.LANGS HF & VUC’s (THL) ledelse, kan du på den måde få indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet.

Som udgangspunkt holder vi møde to gange pr. semester, men hvis der er behov for det eller et ønske om det, kan møderne være hyppigere. Afhængig af, hvor meget ansvar du har lyst til at have, er arbejdsbyrden forskellig. Vi lægger vægt på, at kursistnævnsarbejdet ikke går ud over skolen, og er der stressede perioder i skolen, hjælper vi hinanden.

Livet På THL 5

Godt samarbejde

I kursistnævnet bestræber vi os på et godt samarbejde. Som repræsentant forventes det, at der bliver lagt et godt stykke arbejde og godt engagement i det, vi udretter fælles.

Kursistnævnet vælges blandt interesserede og engagerede kursister på skolen. Der vil i starten af skoleåret være mulighed for at høre mere om og melde sig til rådet. I kursistnævnet får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på skolens dagligdag og historie.

Hér kan du læse vores vedtægter, og her kan du læse bekendtgørelsen om elevråd.