Ludus Web

TH. LANGS HF & VUC gennemfører i uge 45-46 2022 en bekendtgørelsesfastsat selvtrivselsundersøgelse på det 2-årige HF. 

Informationsmateriale kan se her:

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser. Læs mere her.

Informationsbrev om trivselsmålingen til eleverne. Læs mere her