Ludus Web

Onsdag i denne uge valgte mange unge og deres forældre at trodse håndboldfeberen og tage til Åbent hus på TH. LANGS HF & VUC (THL) for at høre nærmere om HF2 og HFO. Flere udtrykte begejstring over den gode stemning og varme atmosfære de mødte på skolen.

Forperson for skolens elevråd, Selma Dalsgaard Mærkedahl, og vicerektor Robert McCluskey stod for at lede de mange besøgende godt igennem aftenen. Indledningsvist fortalte skolens studievejledere og linjeansvarlige om indholdet i HF2 og uddannelsens mange faglinjer på 2. år. Efterfølgende blev de fremmødte fordelt i flere klasseværelser for at få en lille smagsprøve på undervisningen.

Lokalt aftenshow
Et af aftenens højdepunkter var skolens egen version af Aftenshowet, hvor to lærere interviewede tre elever om deres tanker om uddannelsen, og hvad der fik dem til at vælge HF på THL. ”Eleverne fortalte med stor varme om den super gode modtagelse, de havde fået på skolen,” fortæller Robert. ”Flere havde været nervøse inden de startede, men var lynhurtigt faldet til og blevet en del af skolens fællesskab. Samtidig blev der suppleret med flere gode input til overvejelser inden valg af studie, og sjove vinkler på dagligdagen.”

Stor interesse for HFO
Aftenen bød også på gode muligheder for at få en snak med både elever, linjeformænd samt studie- og læsevejledere rundt ved små caféborde i skolens aula. Her var særlig stor interesse for skolens nye tilbud, HFO, som er en tre-årlig HF målrettet ordblinde. ”Vi har stor viden om og erfaring med ordblindhed. Det gælder både i forhold til den støtte, der allerede i dag gives til skolens elever og i forhold til skolens egentlige ordblindeundervisning,” fortæller Robert. ”Det ser vi frem til at bringe i spil til glæde for eleverne på HFO.”

Tak for denne gang
Selma, Robert og resten af THL vil gerne takke alle de besøgende for en god aften. ”Vi står altid klar til at fortælle mere om HF2, HFO og skolens andre tilbud,” siger Robert. ”Har man lyst, er det også muligt at få en rundvisning på skolen, og se hvordan vi bor.”

Åbent Hus 23 01 23 Web Kvali 7 Beskåret