Ludus Web

SOSU EUX åbner nye døre for både elever og arbejdsgivere

14 elever går netop nu på SOSU assistent EUX uddannelsen som udbydes i et samarbejde mellem SOSU Østjylland og TH. LANGS HF & VUC. Kombinationen af en studentereksamen og en faglig uddannelse tiltaler mange unge og giver en god gardering for fremtiden. Samtidig øger den afvekslende hverdag motivationen.

Mange af eleverne på SOSU EUX værdsætter indlæringsstilen på uddannelsen og kombinationen af teori og praksis. Samtidig drømmer de om en omsorgskarriere inden for social- og sundhedsområdet og muligheden for at kunne læse videre til fx sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Samarbejdet mellem SOSU og VUC åbner flere døre
Det gælder også Nanna og Matthias, som netop nu går på uddannelsen. De har begge et stort omsorgsgen og glæder sig i første omgang til at komme ud og få noget praktisk erfaring ved at arbejde med varme og kloge hænder som SOSU assistent med en gymnasial ballast. Herefter påtænker Nanna at læse videre til sygeplejerske eller psykolog og Matthias overvejer at blive brandmand.

Værdifuld, afvekslende læring
Sebastian Vedel Nielsen har fulgt de unge på uddannelsen, som underviser og holdansvarlig på SOSU EUX. ”Jeg oplever nogle unge, som er fagligt dygtige og måske ville have valgt HF eller STX, hvis denne uddannelse ikke eksisterede,” fortæller Sebastian. ”De opbygger i høj grad et solidt fagligt og personligt fundament på uddannelsen, som de kan bygge videre på. Der skal noget til at kunne håndtere skiftet mellem de boglige og mere praktiske udfordringer. Det giver samtidig også en relevant og værdifuld praktisk knag til teorien, som de unge har stor gavn af. Mange søger netop denne afvekslende læring og udvikler unikke kompetencer indenfor refleksion og kreativitet over situationer fra den almene hverdag eller praksis.”


Gearet til fremtidens arbejdsmarked
Hos Silkeborg kommune har uddannelsesansvarlig Laila Andersen det overordnede ansvar for oplæringsperioden for de unge på SOSU EUX. Hun ser flere fordele ved EUX-uddannelsen. ”De unge kommer ofte i oplæring med mod på at lære nyt, tage ansvar og videreudvikle sig,” siger Laila Andersen. ”Derfor kan vi efter uddannelsen se dem i job, som også indeholder opgaver som koordinater, superbruger eller lign. Det giver også bedre muligheder for, at de fremover vil kunne tilpasse sig et omskifteligt arbejdsmarked”.

Samtidig ser vi også en gevinst ved at kunne skabe et bredere og mere værdiskabende ungemiljø for ansatte elever i kommunen. Hovedparten af vores ansatte elever er lidt ældre. Med flere på EUX åbnes nye muligheder. Og sidst men ikke mindst ønsker vi at tiltrække så mange kvalificerede varme hænder som muligt. Det har vi brug for – både nu og på sigt.”

Godt samarbejde på flere fronter
Vicerektor Robert Mc Cluskey  fra TH. LANGS HF & VUC og uddannelseschef Kim Larsen fra SOSU Østjylland er de overordnede ansvarlige for uddannelsen på de to skoler. De ønsker begge at skabe et ungemiljø sammen med et kvalificeret uddannelsestilbud som honorerer både de unges krav og efterspørgslen fra de kommende arbejdsgivere. Det er fx under hele uddannelsen mulighed for at sparre med elever (Galioner), der har stået i samme situation.

”Vi har et rigtigt godt samarbejde og inddrager de unge undervejs for at kvalificere uddannelsen,” fortæller de to ansvarlige. ”Vi gør samtidig også en fælles indsats for at rekruttere flere unge til de næste hold. Det er også vigtigt at få forældrene i tale, da de ofte har en stor indflydelse på de unges valg af uddannelse efter 9.-10. klasse”.

Næste holdstart er til august og der er tilmelding på optagelse.dk.