Ludus Web

Centrum af Silkeborg

De seks partnere er: Th. Langs Skole, Silkeborg Bibliotekerne, Silkeborg Ungdomsskole, Den Kreative Skole samt TH. LANGS HF & VUC , samt Silkeborg kommune (grundskolerne i Silkeborg).

Campus Bindslevs Plads fællesskabet har til huse i Campus Huset på Bindslev Plads, et kreativt og fælles læringsmiljø på 1500 m2, for at understøtte fremtidens læringsformer. Opførelsen af huset har været et fælles projekt og huset blev indviet i 2017.

Campuspartnerne har siden 2014 gennemført flere store strategiske udviklingsprojekter med hinanden, hvor der eksperimenteres med at udveksle idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer med to formål: dels at blive klogere på at arbejde sammen på tværs af campuspartnerne og dels for at gentænke gamle undervisningsformer til nye, så det bliver sjovere at gå i skole, og dermed lære mere. 

Campus Bindslev

Visionen for Campus Bindslev Plads

Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.  

Du kan få mere information om samarbejde i Campus Bindslevs Plads ved at følge linket her.