Ludus Web

Centrum af Silkeborg

De seks partnere er: Th. Langs Skole, Silkeborg Bibliotekerne, Silkeborg Ungdomsskole, Den Kreative Skole samt TH. LANGS HF & VUC , samt Silkeborg kommune (grundskolerne i Silkeborg).

Campus Bindslevs Plads fællesskabet har til huse i Campus Huset på Bindslev Plads, et kreativt og fælles læringsmiljø på 1500 m2, for at understøtte fremtidens læringsformer. Opførelsen af huset har været et fælles projekt og huset blev indviet i 2017.

Campuspartnerne har siden 2014 gennemført flere store strategiske udviklingsprojekter med hinanden, hvor der eksperimenteres med at udveksle idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer med to formål: dels at blive klogere på at arbejde sammen på tværs af campuspartnerne og dels for at gentænke gamle undervisningsformer til nye, så det bliver sjovere at gå i skole, og dermed lære mere. 

Campus Bindslev

Visionen for Campus Bindslev Plads

Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.  

Du kan få mere information om samarbejde i Campus Bindslevs Plads ved at følge linket her.

Du kan stadig nå det!

Skolen er nu åben igen efter en god sommerferie.

Optagelse.dk er stadig åben for den toårige HF

Søg om optagelse hér.

Du kan også stadig tilmelde dig hf-enkeltfag/AVU:

Læs mere her

Du kan stadig nå det!