Ludus Web

Skriftlige prøver

Til de skriftlige prøver skal du møde i god tid. Dørene åbnes to timer før prøven starter, og lukker 15. minutter inden start. Herefter er det ikke muligt at komme ind, da vi her informerer alle om dagens prøve.

Hvilke enheder må du have med til eksamen?

Mobiler og smart watches slukkes og afleveres inden eksamensstart i en personlig kuvert (så må du godt tage dem med dig, når du går). Kuverten får du, når du ankommer.

Hvis du skal bruge mobilen til musik, så skal SIM-kortet være taget ud, og det skal lægges i en lille plasticpose på bordet på noget rødt papir, som du vil få udleveret. I dette tilfælde må du ikke tage den med dig, når du går, men først når hele prøven er afsluttet.

Må du gå på internettet?

Din laptop må du naturligvis gerne bruge, men ikke til at kommunikere med andre.

I forbindelse med eksamen må du kun bruge internettet, hvis det er nødvendigt for at tilgå undervisningsmateriale, der er blevet brugt i undervisningen, OG som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Det kan fx være materiale på Netprøver.dk, Ludus (ikke beskeder), Teams (ikke chat eller beskeder), OneNote (ikke samarbejdsområdet), Systime (de i-bøger I har brugt i undervisningen), eller Ordbogen.com.

Al anden brug af internettet er forbudt til eksamen.

Mundtlige prøver

Til de mundtlige prøver skal du møde op en halv time før du skal ind til forberedelse. Hvis nogen før dig ikke er mødt op, vil du skulle starte din forberedelse og/eller eksamination op til en halv time før det oprindeligt planlagte tidspunkt.

Prøvens start

- Hverken mobiltelefon, smart watch og andet udstyr som man kan bruge til at kommunikere med må medbringes til forberedelse og selve eksaminationen. Derfor skal disse afleveres til din lærer, når du trækker spørgsmål (ved prøver med forberedelse) eller inden eksaminationen begynder (prøver uden forberedelse på dagen).

- I fag med 24 timers forberedelse udleveres spørgsmål og emner kl. 8.00.

- Så snart du har trukket dit spørgsmål er prøven begyndt. Det betyder, at du vil få en karakter.

Tilladte hjælpemidler

Inden prøven orienterer dine lærere dig om hvilke hjælpemidler du må bruge i forberedelsestiden.

Din laptop må du naturligvis gerne bruge, men ikke til at kommunikere med andre.

I forbindelse med eksamen må du kun bruge internettet, hvis det er nødvendigt for at tilgå undervisningsmateriale, der er blevet brugt i undervisningen, OG som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Det kan fx være materiale på Netprøver.dk, Ludus (ikke beskeder), Teams (ikke chat eller beskeder), OneNote (ikke samarbejdsområdet), Systime (de i-bøger I har brugt i undervisningen), eller Ordbogen.com.

Al anden brug af internettet er forbudt til eksamen.

Mere om eksamen

Beviser

På hjemmesiden minkompetencemappe.dk kan du se følgende digitale beviser:
• Grundskole fra oktober 2017 og frem
• Gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) fra 2004 og frem

Læs vores vejledning til, hvordan du helt præcist gør.

Sygdom

Hvis du er syg, når du skal til eksamen har du mulighed for at komme til sygeeksamen. Det kræver
- at du melder dig syg senest kl. 8 på selve dagen for din prøve. Ring til 6912 7920.
- at du afleverer en lægeerklæring senest fem dage efter prøvedagen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Snyd

Hvis du under prøven foretager dig handlinger for at skaffe dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, vil du blive bortvist eller tildelt karakteren -3. Det samme gælder, hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler jf. eksamensbekendtgørelsen. Snyd ved eksamen behandles ikke efter skolens studie- og ordensreglement, men efter eksamensbekendtgørelsen. Du kan læse mere om denne her.

I forbindelse med skriftlig eksamen skal du med din digitale underskrift bekræfte at:
- Du har udarbejdet besvarelsen uden uretmæssig hjælp
- Du kun har brugt de tilladte hjælpemidler
- Du ikke har afleveret noget, som andre har udarbejdet

Klager

Hvis du ønsker at afgive en klage i forbindelse med eksamen, skal du kontakte ledelsen.

Du kan finde klagevejledningen hér.

Huer Dimission

 

 

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu