Ludus Web

Samarbejde

Hos TH. LANGS HF & VUC samarbejder vi med mange virksomheder om efteruddannelse af deres medarbejdere. Det gælder både private og offentlige virksomheder – i alle størrelser og brancher. Her kan du læse mere om, hvordan de oplever samarbejdet. Vi håber, det kan være inspiration til din virksomhed.

Faglig opgradering af flere hundrede rengøringsassistenter i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og TH. LANGS HF & VUC

Hos Silkeborg Kommune skal alle rengøringsassistenter uddannes til rengøringsteknikere. Som et led i den proces er mange forbi TH. LANGS HF & VUC på et målrettet forløb for at gøre dem bedre til ord, tal og IT, inden uddannelsen startes op.

Det er VEU-konsulenter, Netværkslokomotivet, TH. LANGS HF & VUC, SprogCentret samt Aarhus Tech, som i fællesskab har sammensat og koordineret de forløb, som medarbejderne skal igennem i de kommende år. De første mange rengøringsassistenter har været eller er på vej gennem forløb hos TH. LANGS HF & VUC. Uddannelsesforløbet er udviklet og planlagt præcist til de behov, som medarbejderne fra Silkeborg Kommune står med enten som ordblinde, udlændinge eller med andre behov for at få opkvalificeret deres dansk, matematik og IT kundskaber.

Billede1 (3)

Fantastisk kompetence

”Jeg har faktisk aldrig oplevet en større kompetence på området, når det handler om undervisning af både ordblinde, medarbejdere som har brug for opkvalificering og i 17 nationaliteter. TH. LANGS HF & VUC har forstået at udvikle forløbene, så de præcist rammer de behov, vores medarbejdere står med. Vi får dem løftet fagligt, så de står bedre rustet til at tage uddannelsen som rengøringstekniker.” siger administrativ leder Rikke Boldsen fra Silkeborg Kommune.

Tæt samarbejde
”TH. LANGS HF & VUC har hjulpet os med at screene halvdelen af medarbejderne samt planlægge og gennemføre den del af uddannelsen, som skal foregå hos dem,” fortæller Rikke. ”De har også assisteret os i forhandlingerne med Kommunernes Landsforening, hvor dette projekt kører under ”Bedre til ord, tal og IT”. Både Jan og Susanne er utroligt hjælpesomme og meget vidende om hele området, hvilket er en stor gevinst for os i det daglige samarbejde.”

Billede1 (2)

Et fagligt løft

42-årige Dorthe er rengøringsassistent, og har været ansat i Silkeborg Kommune i mere end 16 år. ”Jeg har altid haft problemer med både dansk og matematik og har fået et rigtig stort fagligt løft med undervisningen hos TH. LANGS,” siger Dorthe. ”I dag er jeg eksempelvis meget mere sikker i at sætte kommaer, og må ikke spørge, som jeg gjorde tidligere. Det er en rigtig god fornemmelse.”

Gladere og mere fleksible medarbejdere

Det kræver en stor indsats og en del ressourcer at sætte hele efteruddannelsen af de mange rengøringsassistenter på skinner,” fortæller Rikke. ”Men det er alt arbejdet værd, når jeg møder en glad Dorthe på gangen og kan se, hvordan hun retter sig op og kommer med mere selvtillid. 

Samtidig får vi også mere fleksible medarbejdere, som kan indgå i en dialogbaseret rengøring og varetage et bredere udvalg af jobs med en uddannelse som rengøringstekniker. Jeg ser det klart som en stor gevinst både for den enkelte medarbejder og for os som arbejdsgiver, og vil anbefale andre kommuner at gøre det samme.”

Sådan kommer virksomheden videre
Vi er altid parat til at vejlede eller besvare spørgsmål om uddannelse på virksomheden. Vi rådgiver også gerne om mulighederne for økonomisk støtte i forbindelse med uddannelsesforløb. 

Bemærk, at FVU og OBU er gratis, og at der er forskellige muligheder for at få løntabsgodtgørelse fra Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i forbindelse med kurser. Kontakt Studiestøtte- og VEUchef Vivi Madsen på tlf.nr.: 40 500 369 for en nærmere snak om, hvordan din virksomhed gennem et samarbejde med TH. LANGS HF & VUC kan investere i medarbejderne til gavn for både den enkelte og virksomheden.

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan kontakte eVejledning dag, aften og weekend på www.ug.dk/evejledning . I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.