Ludus Web

Hjælp undervejs

Hf-enkeltfag - Studievalg Østjylland kan vejlede dig undervejs

På Hf-enkeltfag tilbydes du individuel vejledning, som handler om at støtte dig i at gennemføre det planlagte uddannelsesforløb på VUC. Denne vejledning omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Studievalg Østjylland varetager overgangsvejledning, som handler om dine muligheder efter HF.

Vejlederen fra Studievalg Østjylland har fast træffetid på skolen, men kan også kontaktes pr. mail. I forbindelse med ansøgning til kvote 2 på videregående uddannelse (frist 15. marts) afholdes et specielt arrangement med studievalgvejlederen.

HF2 - her kan Studievalg Østjylland også vejlede dig undervejs
På det to-årige hf-kursus tilbydes du dels gennemførselsvejledning, som omfatter individuel vejledning og kollektiv vejledning, og derudover tilbydes du overgangsvejledning, som handler om tiden efter hf. Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte kursist om støtte til at kunne gennemføre uddannelsen på den normerede tid. Vejledningen omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. 

Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Den individuelle vejledning gives efter behov.

Alle kursister skal i begyndelsen af uddannelsen til en introduktionssamtale og følges tæt i hele forløbet af studievejleder.Den kollektive vejledning skal sikre, at du og de andre kursister er grundigt orienteret om valg af fag på andet år og om valgfagenes betydning i forbindelse med dit senere valg af uddannelse og erhverv. Og desuden skal du orienteres om økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder reglerne for tildeling af SU. Endelig kan studievejlederen – evt. sammen med klassens lærere – tage emner op til drøftelse, som tilgodeser aktuelle behov i klassen (f.eks. samarbejds- og trivselsproblemer).

Overgangsvejledning foregår via Studievalg Østjylland, som har til opgave at sikre, at du som hf’er bliver informeret om dine muligheder efter hf. I disse år kommer der mange ændringer af reglerne for optagelse på videregående uddannelser og fremtidsudsigterne i forhold til arbejdsmarkedet er hele tiden i forandring. Disse ændringer kan man orientere sig om på uddannelsesportalen www.ug.dk. Desuden kommer Studievalg Østjylland på besøg på skolen et antal gange i løbet af din tid på hf for at orientere om disse forhold, ligesom du både kan være i mailkontakt med og få personlige samtaler med din studievalgvejleder.

Kontakt

Kontakt studievalgvejlederen for nærmere oplysninger.

Kontakt studevejlederen

Billede1 (12)
Morten D. Petersen
Studie- og karrierevejleder
Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu