Ludus Web

Undervisningen

Læreplan og eksamen følger de almindelige bekendtgørelser, men undervisningen og de fysiske rammer på HF3 er specielt tilpasset til eleverne i målgruppen. I den daglige undervisning lægger vi vægt på overskuelighed og struktur.

Første år og andet år er kendetegnet ved
• Social, personlig og faglig støtte i et specialiseret undervisningsmiljø
• faglig undervisning + timer med gruppebaseret SPS-vejledning og studieværksted

På tredje år følger du fortsat undervisningen sammen med din klasse, men i dine valgfag går du sammen med øvrige enkeltfagskursister
• Social, personlig og faglig støtte på ordinære hold, såvel som i specialiseret undervisningsmiljø
• Faglig undervisning, samt individuel SPS-vejledning

Skærmbillede 2021 09 03 Kl. 13.06.32

Fagene på HF3

Obligatoriske fag 
Dansk, engelsk, matematik, historie, religion, samfundsfag, biologi, geografi, kemi, billedkunst, livsanskuelse

Valgfag
Derudover vælger du på 2. og 3. år nogle valgfag. Nogle af mulighederne er:
Filosofi C, fysik C, psykologi C eller B, samfundsfag B, Matematik B

Endelig laver du også en større skriftlig opgave (SSO), samt tværfagligt eksamensprojekt (EP).

Til venstre kan du se et eksempel på et skema