Ludus Web

Bestyrelse

TH. LANGS HF & VUC er en selvejende institution under staten, der ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for skolens strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Rektor har ansvar for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse overfor bestyrelsen.

Livet På THL 4

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter bl.a. at:

- godkende budget og regnskab
- træffe beslutning om udbud af uddannnelse, aktiviteter og kapacitet
- fastlægge retningslinjer for skolens virksomhed, herunder strategiplan
- sikre forsvarlig forvaltning af skolens midler
- ansætte og afskedige skolens leder og godkende efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af skolens øverige personale

Måltal for bestyrelsessammensætning

Skolens vedtægter. Se dem her.

Bestyrelsens forretningsorden. Se den her.

Bestyrelsen konstituerer sig på det kommende møde i juni.

Bestyrelsesmedlemmer

Male 600X400 E1492003759162
Knud Vestergaard Nielsen (næstformand)
Rektor Århus Købmandsskole
Male 600X400 E1492003759162
Kristian Mikkelsen
Skoleleder, Sejsskole
Female 600X400 (1)
Ulla Gram
Afdelingsformand FOA for Silkeborg/Skanderborg
Female 600X400 (1)
Karen Aagaard
Afdelingsleder i udskolingen på Mølleskolen i Ry
Female 600X400 (1)
Jonna Frølich
Uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen i VIA
Female 600X400 (1)
Anita Jensen
Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune
Male 600X400 E1492003759162 (1)
Mads Søndergaard Nordholt
Medarbejderrepræsentant
Male 600X400 E1492003759162
Aksel Thuesen
Medarbejderrepræsentant
Male 600X400 E1492003759162
Jens Christian Benfeldt Levring
Elevrepræsentant
Female 600X400 (1)
Selma Dalsgaard Mærkedahl
Elevrepræsentant

Bestyrelsesreferater

Dato

24.03.21

09.06.21

22.09.21

03.11.21

15.12.21

Referat

Læs det her

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalg

Repræsentant for private arbejdsgiver
Lars Hartvig Andersen
Direktør Elfac (formand)

Repræsentant for private arbejdstagere, udpeget af Landsorganisationen i Danmark
Jens Svenningsen
3F

Repræsentant for UU-Silkeborg Kommune
Hanne Beyer

Funktionsleder, Ungeguiden

Repræsentant for EA Dania
Kaj Aage Højgaard
Campuschef

Repræsentanter udpeget af AOF
Peter Thode Loft

Repræsentanter udpeget af FH (FOA)
PT. ubesat

Repræsentant udpeget af College 360
Henrik Toft (næstformand)
Direktør

Repræsentant for Silkeborg kommunes jobcenter
Ulla Westergaard Frederiksen

Studiestøtte- og VEU-chef THL
Vivi Madsen

Rektor på THL som sekretariat for udvalget
Nanna Skulvad

 

Forretningsorden

Læs forretningsordningen her