Ludus Web
CY TH Langs 44 (1)

På TH. LANGS HF & VUC bliver mennesker til

TH. LANGS HF & VUC betragter det som en meget fornem opgave at drive skole og være med til at kompetenceudvikle mennesker. Der sker en udvikling og en almen dannelse af alle vore kursister og elever, og det er en opgave, vi skal være ydmyge overfor: for på THL bliver mennesker til.

På TH. LANGS HF & VUC har vi elever og kursister i centrum og skaber et relationsbaseret fællesskab mellem kursist og lærer som ligeværdige parter på vej mod et fælles mål.

Mission

At alle unge og voksne via uddannelse får lige mulighed for uddannelse og til at bidrage og udvikle samfundet.

Vision

THL vil være en selvstændig skole, der sikrer mangfoldighed, gør uddannelse og sporskifte mulig, samt understøtter fleksibel kompetenceudvikling for den enkelte.

Formål

Vi bringer dig videre.

Værdigrundlag 

TH. LANGS HF & VUC’s vigtigste fundament er vores værdier, hvor vi lægger vægt på:

- Rummelighed
- Faglighed
- Fællesskab
- Den enkelte kursist

foruden åbenhed, samarbejde og gensidig respekt.

5B1def71520e468587c601560787c2bb4bc4863b

Strategi

TH. LANGS HF & VUC har i 2019 vedtaget en strategi, der beskriver skolens overordnede strategiske mål og fokusområder frem mod år 2023. Samarbejdsudvalget, ledelsen, kursist- og elevråd og bestyrelsen har bidraget til udvikling af strategien.

Vi definerer kerneopgaven som: UDDANNELSE, STUDIESTØTTE OG EFTERUDDANNELSE

Fundament: En indgang, mange udgange.

Skræddersyet uddannelse. Hos os kommer du langt.

Vi åbner os for verden. Vi åbner verden for eleven/kursisten. Nærvær.

Strategi mod 2023