Ludus Web

På TH. LANGS HF & VUC har vi fagligheden og fællesskabet i fokus. Derfor er det vigtigt for os at fx mobiltelefoner ikke forstyrrer og afbryder undervisningen. I skolens studie- og ordensregler står der blandt andet, at man man ikke må have en ”støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd”, og ikke ”må anvende mobiltelefon, pc, og lignende i timerne, medmindre læreren har givet tilladelse”.

Erfaringen viser os, at det i virkelighedens verden er meget vanskeligt at forhindre, at mobiltelefonerne alligevel skaber forstyrrelser i undervisningen.

På TH. LANGS HF & VUC bruger vi derfor nu mobilbakker i alle nye HF-klasser. Inden hver time afleverer man sin mobiltelefon i en særlig mobilbakke, og så har man selvfølgelig stadig adgang til den i pauserne.

På anden årgang indføres mobilkasserne, hvis det viser sig at være nødvendigt.

FAQ

 

Spørgsmål og svar i denne FAQ er baseret på erfaringer fra dels forsøg på vores egen skole, dels på erfaringerne fra et samarbejde mellem ph.d. Dorte Ågård og Nyborg Gymnasium. Her har man i tre år har arbejdet med mobilfri undervisning. FAQ’en tager udgangspunkt i den praksis, at mobilerne afleveres i starten af en lektion og er tilgængelig igen, når timen er slut. 

Hvordan afleverer du din mobil, hvis du kommer for sent?
Du placerer placerer mobil i bakken, når du træder ind i lokalet.

Bliver mobiltelefonerne låst inde?
Mobiltelefonerne bliver låst inde, hvis læreren forlader lokalet, fx i forbindelse med gruppearbejde uden for klasselokalet. Det kan ske enten i skabet i klasselokalet, eller ved at aflåse selve klasselokalet.

Hvad gør du, hvis forældre/ psykolog/sagsbehandler osv. skal kunne få fat i dig, eller hvis du anvender mobilen til styring af medicin?
Hvis du er nødt til at få fat i en læge i telefontiden (typisk mellem 8 og 9), eller hvis der er sket noget ud over det sædvanlige, så laver læreren og dig en pragmatisk aftale om det. Alle andre henvendelser og aftaler må vente til frikvarter og spisepause – eller efter skoletid. Hvis du gentagne gange har behov for at tale med læger og psykologer i undervisningstiden, skal du tale med en i ledelsen som i givet fald har mulighed for at godkende det, eller træffe anden aftale med dig.

Hvad gør vi, hvis du oplever, at du ikke kan aflevere din mobil, fordi det gør dig angst?
Vores udgangspunkt er, at der i dette tilfælde måske ikke er tale om angst, men en utryghed ved en ny situation, og den skal du arbejde med at være i, for det går over. Hvis du alligevel ikke ønsker at aflevere din mobiltelefon, skal du tale med en leder, som vil forklare reglerne klart og fortælle, at det er naturligt at føle ubehag og nervøsitet ved ikke at have sin telefon på sig, fordi mange mennesker har en usund afhængighed af devices.

Hvad siger vi til dig som forælder, der vil kunne komme i kontakt med dit barn i skoletiden og derfor ikke bifalder mobilpolitikken?
På skoler gælder andre regler for kommunikation end hjemme af hensyn til det faglige arbejde og fællesskabet i skolen. Man kan således ikke regne med at kunne få fat i sit barn 24-7, fordi vi på skolen ønsker, at der i undervisningstiden skal være fagligt fokus, ro, koncentration og rigtigt socialt nærvær. Så hvis man absolut skal i kontakt med sit barn, må man vente med at ringe, til der er frikvarter eller spisepause. I nødstilfælde ringer man på skolens hovednummer og beder kontoret om at få fat i sit barn.

Hvad gør vi, hvis en elev siger, at han/hun ikke har mobil med, og man har mistanke om, at den ligger i tasken, jakken el. lign.
Det accepterer man i udgangspunktet. Hvis mobilen giver lyd fra sig, eller eleven pludselig sidder med den, så inddrages den og afleveres hos ledelsen el. i receptionen. Eleven kan så hente mobilerne efter skoledagens afslutning og vedkommende indkaldes desuden til samtale og mulig sanktion hos en leder, jf. studie- og ordensreglerne.

Hvad gør vi, hvis vi opdager at en elev alligevel bruger en mobil i undervisningen?
Vi inddrager mobilen/mobilerne og afleverer den hos ledelsen el. i receptionen. Man kan så hente mobilen efter skoledagens afslutning, og vil blive indkaldt til samtale og mulig sanktion hos en leder, jf. studie- og ordensreglerne.

Hvad gør vi, hvis eleverne bliver sure og stemningen dårlig, fordi eleverne har modstand på at aflevere mobiltelefonerne?
I nogle klasser kan det tage tid at få etableret en rutine og fælles accept af reglerne, men det er vigtigt at have is i maven og se det som en reaktion på, at der er elever, der i årevis har været vant til at være online hele tiden. De ved endnu ikke, at det kommer til at hjælpe dem til at lære bedre. Men når det er en fælles politik på skolen, og alle gør det samme, er det nemmere for den enkelte lærer at sige, at sådan er det. Bliver der problemer med en eller flere elever i en klasse, skal en leder på banen.

Giver det ikke mange konflikter i det daglige, at I skal aflevere deres telefoner?
Reglerne er til for at sikre mest muligt udbytte af undervisningen, og det bedst mulige fællesskab. Det er vigtigt at stå ved reglerne i fællesskab, og det er vigtigt at gribe ind, hvis der sker overskridelse af reglerne, så eleverne oplever, at alle tager det alvorligt.

Hvad gør vi, hvis vi oplever, at eleverne bliver urolige og utilpasse, når de har skulle undvære deres telefoner i længere tid?
Det kan være helt nyt og skabe en følelse af rastløshed og uro, når eleverne skal undvære deres mobiler i længere tid. Derfor bruger vi ofte brain breaks og små bevægelsessekvenser i undervisningen.

Man kan jo også bruge mobilen aktivt i undervisningen, fx kamera og apps. Hvad gør man så?
I den almindelige undervisningspraksis sker det ikke så tit, at mobilen bliver brugt aktivt, men hvis man som lærer vælger at gøre det, lader man bare være med at indsamle mobilerne i den pågældende time eller beder eleverne tage deres mobiler fra mobilbakken, når de skal bruges. Det minut, det måske koster at få mobilerne frem, bliver opvejet af, at den generelle mobilfrihed giver eleverne bedre koncentration og fokus på skolearbejdet.

Hvad gør du, hvis du har et smartwatch?
Du bliver bedt om at sætte dit ur på flytilstand ved timens begyndelse.

Må du bruge din mobiltelefon og smart watch i helt korte pauser, på fx fem minutter?
Ja, hvis der er tale om pauser mellem lektioner, så må du gerne. Hvis det viser sig, at der gentagne gange er problemer med at nogle elever ikke kommer tilbage til undervisningen i tide, ikke afleverer deres mobiltelefon til tiden, eller slet ikke afleverer igen, så påtales det først af læreren, og derefter indkaldes eleven til samtale og mulig sanktion hos en leder, jf. studie- og ordensreglerne. Det kan også ske, at muligheden for at bruge telefonerne i de korte pauser inddrages for hele klassen i en periode.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu