Ludus Web

Fagene på HF2

På den 2-årige HF skal du til eksamen i alle fag. Nogle fag kan du selv vælge, men følgende fag skal alle have:

- Dansk A
- Engelsk B
- Matematik C
- Naturvidenskabelige faggruppe (biologi C,     geografi C, kemi C)
- Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B,     samfundsfag C, religion C)
- Projekt- og praktikforløb
- + Ét af disse fag: idræt C, musik C,                     billedkunst C eller mediefag C

I løbet af første år vælger du linje til dit andet år. Udover linje vælger du også et yderligere valgfag

Her kan du se, hvordan fagene er placeret på de fire semestre

Valgfag på HF2

Her kan du læse mere om de enkelte valgfag

Har du søgt ind på HF2?

Du kan stadig søge ind på vores toårige HF

Søg ind på optagelse.dk

Alle ansøgere får besked i starten af juni og vi holder optagelsesprøver d. 9. og d. 26. juni.

Har du søgt ind på HF2?