Ludus Web

Ansøgning

Du søger ind på HFO via optagelse.dk
På fanebladet "Forrang" skal du vælge Ja, og herefter vælge "Klasser for elever med særligt behov for eksempel ordblindhed (forlænget forløb)".

Når vi har modtaget din ansøgning, inviterer vi dig til en samtale. Her afklarer vi sammen om HFO er det rigtige for dig. For at blive optaget på HFO, skal du være testet ordblind, og den test kan du tage her på skolen. Også ansøgere der i testen ligger meget tæt på tærsklen for ordblindhed, vil efter konkret vurdering blive tilbudt opfølgende samtale og endelig vurdering. 

Hvis du er blandt dem, som bliver optaget på HFO, bliver du inviteret til et informationsarrangement inden udgangen af juni. Her er du også meget velkommen til at tage din familie eller andre med dig.

Kontakt vores studievejledere for at høre nærmere om HFO på TH. LANGS HF & VUC.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu