Ludus Web

Fagene på HF2

På den 2-årige HF skal du til eksamen i alle fag. Nogle fag kan du selv vælge, men følgende fag skal alle have:

- Dansk A
- Engelsk B
- Matematik C
- Naturvidenskabelige faggruppe (biologi C,     geografi C, kemi C)
- Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B,     samfundsfag C, religion C)
- Projekt- og praktikforløb
- + Ét af disse fag: idræt C, musik C,                     billedkunst C eller mediefag C

I løbet af første år vælger du linje til dit andet år. Udover linje vælger du også et yderligere valgfag

Her kan du se, hvordan fagene er placeret på de fire semestre

Valgfag på HF2

Her kan du læse mere om de enkelte valgfag

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu