Ludus Web

Menneskets læring og udvikling

HF Menneske og samfund er for dig, der er optaget af menneskers læring og udvikling. Måske ser du dig selv som underviser og er optaget af fx sprog og formidling. Måske har du interesse for relationsarbejde og omsorg, og ser dig selv arbejde med mange forskellige mennesker og kulturer. Du skal vælge HF Menneske og samfund, hvis du f.eks. gerne vil være pædagog, socialrådgiver eller lærer.

På HF Menneske og samfund vil du komme til at arbejde med fag, der er optaget af menneskelige relationer – både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af. I linjefagene samfundsfag og psykologi er det netop individets udvikling og ageren i verden, der er omdrejningspunktet. I samfundsfag er vi optagede af at forstå samfundet på velfærdsstatens præmisser og i psykologi får du bl.a. en basisforståelse for udviklingspsykologien.

I det frie valgfag får du mulighed for at tone din linje i den retning, der interesserer dig. I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med pædagogisk praksis og læring bl.a. i samarbejde med VIA (pædagog- og læreruddannelsen).

Med HF Menneske og samfund får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til fx uddannelsen til pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF People med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til mange andre uddannelser. Se hvilke her

Fagene på HF Menneske og samfund

Læs mere her om de fag der tilbydes på HF Menneske og samfund

Alle på HF får følgende fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Projekt- og praktikforløb

Naturvidenskabelig faggruppe:
– Biologi C
– Kemi C
– Geografi C

Kultur- og samfundsfaggruppe:
– Historie B
– Samfundsfag C
– Religion C

Praktiske og kreative fag

Billedkunst C
Idræt C
Mediefag C
Musik C

*Du skal vælge mellem disse praktiske og kreative fag ved tilmelding på www.optagelse.dk

Disse fag er særlige for HF Menneske og samfund:

Samfundsfag B
Psykologi C
Frit valgfag på B-niveau *
* Vær opmærksom på, at man typisk skal have haft et givet fag på mindst B-niveau på HF, for at kunne læse det som linjefag på læreruddannelsen. Spørg evt. din vejleder.