Ludus Web
Image2

Studieturen

Når du går i en HF-klasse på TH. LANGS HF & VUC kommer du med på studietur på andet år. Vi er afsted en uge, og typisk rejser vi med bus til en storby, fx Berlin. Programmet lægges af dine lærere, og indgår som en del af undervisningen. Du vil derfor kunne komme op til eksamen i emner, som der er arbejdet med på studieturen.

Studieturen på TH. LANGS HF & VUC er en god fællesoplevelse, som udover det faglige også betyder meget for det sociale liv og studiemiljøet i klassen.

Se programmet for studieturen 2022 her

Image3

Betaling

Det koster 2.700 kr. at komme med på studietur. Beløbet dækker al transport, hotel og entreer samt en del af maden.

Kan du få dine penge tilbage, hvis du ikke deltager i studieturen?
Hvis du udmelder dig af skolen, eller hvis skolen udmelder dig, så kan du få pengene tilbage, medmindre

- Pengene allerede er indgået som betaling til tredjepart, typisk rejseselskabet.
- Beløbet indgår som en del af en samlet aftale, der sikrer en bestemt pris for alle deltagere.

Du vil heller ikke kunne få pengene tilbage, hvis:
- Du fortsat går på skolen, men ikke ønsker at deltage i studietur, eller tage del i andre elementer som indgår i betalingerne.
- Du bliver syg i forbindelse med studietur, eller andre aktiviteter som indgår i betalingerne. I forbindelse med studieturen vil det være din egen rejseforsikring, som i givet fald skal dække.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu