Ludus Web

Fagene på HFO

Læreplan og eksamen følger de almindelige bekendtgørelser for 2-årig HF, men fagene er fordelt over tre år. Herudover vil OBU (ordblindeundervisning) være en del af skemaet på første semester.

Fag på HFO

- Dansk A
- Engelsk B
- Matematik C
- Naturvidenskabelige faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
- Ordblindeundervisning
- Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)
- Projekt- og praktikforløb
- + Ét af disse fag: idræt C, musik C, billedkunst C eller mediefag C

I løbet af andet år vælger du linje til dit tredje år. Udover linje vælger du også et yderligere valgfag.

På tredje år laver du også en større skriftlig opgave (SSO).

Her kan du se, hvordan fagene er placeret på de i alt seks semestre

Og hér kan du se et eksempel på, hvordan din uge kan komme til at se ud.

Valgfag på HFO

Her kan du læse mere om de enkelte valgfag

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu