Ludus Web

Menneske i en foranderlig verden

HF Mind er for dig, der er optaget af at tænke over, hvordan du kan forstå dig selv, de andre og den verden, som omgiver dig.

På HF mind er det fagene psykologi og filosofi, der profilerer linjen.

I disse fag kommer du til at beskæftige dig med, hvordan mennesker sanser, tænker, handler, lærer og udvikler sig. Vi vil eksempelvis søge svar på spørgsmål som: Hvem er jeg, og hvad har gjort mig til den, jeg er? Hvorfor lader jeg mig let påvirke af andre, og hvorfor er det så svært at ændre adfærd? Hvordan kan jeg ruste mig til livets mange valg og krav?

I projekt- og praktikforløb og på linjedage bliver der mulighed for at anvende de psykologiske og filosofiske teorier i et tværfagligt og praksisnært perspektiv. Her kan du fx arbejde med temaer som: Ulighed og sundhed, Køn og krænkelser, Unge og misbrug, Lykke og senmodernitet.

Gennem det frie valgfag kan du være med til at tone din linje i en retning, der har særlig interesse for dig.

Med HF Mind får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række mellemlange videregående uddannelser. Du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til uddannelser, der har fokus på kommunikation og menneskeforståelse, fx journalistuddannelsen, terapeutiske uddannelser, sundhedsuddannelser, pædagogiske uddannelser og socialrådgiveruddannelsen.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF Mind med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til mange andre uddannelser. Se hvilke her

Fagene på HF Mind

Læs mere her om de fag der tilbydes på HF Mind

Alle på HF får følgende fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Projekt- og praktikforløb

Naturvidenskabelig faggruppe:
– Biologi C
– Kemi C
– Geografi C

Kultur- og samfundsfaggruppe:
– Historie B
– Samfundsfag C
– Religion C

Praktiske og kreative fag

Billedkunst C
Idræt C
Mediefag C
Musik C

*Du skal vælge mellem disse praktiske og kreative fag ved tilmelding på www.optagelse.dk

Disse fag er særlige for HF Mind:

Filosofi C
Psykologi B
Frit valgfag på B-niveau *
* Vær opmærksom på, at man på læreruddannelsen skal bruge B-niveau, for at kunne tage det som linjefag.