Ludus Web

Komplekse problemstillinger

HF Mind er for dig, der gerne vil lære om, hvordan mennesker tænker – og tænker forskelligt.
Du stifter bekendtskab med forskellige måder at se på komplekse problemstillinger og lærer at navigere og forholde dig til egne og andres handlinger.

På HF Mind vil du gennem linjefagene psykologi og filosofi komme til at beskæftige dig med menneskets sanser, tanker, læring, følelser, handlinger og udvikling. Du vil komme til at arbejde med de dybere spørgsmål og reflektere over mulige svar og argumenter. Gennem dette vil du få en stadig større forståelse af den virkelighed, som omgiver os alle og du vil blive rustet til at vurdere komplekse etiske dilemmaer. Gennem det frie valgfag får du mulighed for at tone din linje i den retning, der interesserer dig. 

I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med psykologiske og filosofiske problemstillinger.

Med HF Mind får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til uddannelser som journalist, socialrådgiver, terapeut og andre uddannelser, hvor du vil skulle arbejde med forståelsen af mennesker.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF Mind med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til mange andre uddannelser. Se hvilke her

Fagene på HF Mind

Læs mere her om de fag der tilbydes på HF Mind

Alle på HF får følgende fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Projekt- og praktikforløb

Naturvidenskabelig faggruppe:
– Biologi C
– Kemi C
– Geografi C

Kultur- og samfundsfaggruppe:
– Historie B
– Samfundsfag C
– Religion C

Praktiske og kreative fag

Billedkunst C
Idræt C
Mediefag C
Musik C

*Du skal vælge mellem disse praktiske og kreative fag ved tilmelding på www.optagelse.dk

Disse fag er særlige for HF Mind:

Filosofi C
Psykologi B
Frit valgfag på B-niveau *
* Vær opmærksom på, at man på læreruddannelsen skal bruge B-niveau, for at kunne tage det som linjefag.