Ludus Web

Tag en HF2 lige midt i Silkeborg ved siden af stationen

På TH. LANGS HF & VUC handler HF2 om personlige og faglige udfordringer, koblingen til videre uddannelse, og ikke mindst en lærergruppe og en skole, som er optaget af, at du skal lykkes!

Du kan søge ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse, og uddannelsen tager to år. Mange læser videre som sygeplejerske, lærer, pædagog eller politibetjent. Nogle tager yderligere fag for at komme på universitetet – så HF åbner alle døre for dig!

To år med højt niveau

Du søger ind på HF2 på optagelse.dk

På TH. LANGS HF & VUC får du to lærerige år med højt fagligt niveau, et godt socialt miljø, og dybt engagerede undervisere. 

Har du spørgsmål til, hvordan det er at gå på HF hos os?
Se nogle af vores videoer nedenfor. Du er også meget velkommen til at kontakte en af vores studievejledere. Se hér, hvem det er.

Et kig indenfor
Her på siden kan du se nogle små film om skolen - både om dagligdagen her, de enkelte linjer vi udbyder, samt en lille smagsprøve på undervisningen. 

Om HF2
Cecilie om HF2
Livet på THL
John om HF1
Rundvisning på THL
Charlotte Kvistfeldt

Er man i tvivl skal man kaste sig ud i det

Sådan lyder rådet fra 21-årige Charlotte Kvistfeldt, som læser toårig HF på TH. LANGS HF og VUC.

Charlotte har valgt ”Mind-linjen” på HF for at kunne forfølge sin drøm om at komme i lære som kosmetiker.

Charlotte startede oprindeligt efter folkeskolen på at uddanne sig til kosmetiker, men efter grundforløbet fik Charlotte og vide, at hun var for ung til at få en læreplads. Derudover manglede hun også en gymnasialuddannelse lød det. Charlotte havde ikke mod på en ungdomsuddannelse og skiftede derfor til jobbet som bagerelev. En skade i armen umuliggjorde imidlertid bagerjobbet på lang sigt.

Nu er hun derfor tilbage på skolebænken og afslutter sin HF til sommer.

”HF har vist sig at været det helt rette for mig. Her skal man ikke passe ind og være som de andre. Man kan være sig selv,” siger Charlotte. ”Mit råd er derfor også, at er man i tvivl, så prøv det. Her er virkelig plads til os alle.”

”Og har man lyst, er det også muligt at blive del af et større fællesskab. Jeg er fx sekretær i skolens elevrådet og HF-repræsentant i hovedbestyrelsen for DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Det passer rigtig godt til den, jeg er.”

Undervisningen på
TH. LANGS HF & VUC

Vi er kendt for at behandle alle elever som ligeværdige parter, og vi ser din uddannelse som et fælles mål. Vi er klar til at støtte dig, uanset om du er blandt de fagligt stærkeste, eller om du skal have en ekstra hånd. Vores lærere er alle fagligt og pædagogisk særdeles dygtige, og flere har skrevet bøger og lavet undervisningsvideoer inden for deres fag.

Vi tænker virkeligheden ind i uddannelsen

Her hos os tænker vi virkeligheden ind i undervisningen. Det betyder, at lærerne gør meget ud af at skabe forbindelse mellem fagene og den måde de kan blive brugt uden for skolen. Det sker både gennem de opgaver, du skal arbejde med, og de eksempler du vil høre om. Det sker også ved, at du i perioder skal bruge din viden i helt konkrete projekter. Nogle af vores klasser har fx arbejdet med at finde løsninger på social ulighed. Andre har som led i et projekt afholdt en mini-workshop for folkeskolelever om filosofi

På linjerne samarbejder vi med foreninger og institutioner uden for skolen, for eksempel Flyvestation Karup, og vi har både været på besøg hos dem, og haft dem på besøg her på skolen. 

De fleste der tager en HF2 læser videre på enten en professionsuddannelse, fx hos VIA, eller på et Erhvervsakademi. Det er også muligt at fortsætte på universitetet, og i de fleste tilfælde gør man det ved at supplere med ekstra fag efter de to år

THL gør dig klar til fremtiden gennem personlig og faglig udvikling
Der er ikke to mennesker, der er ens, heller ikke i vores klasser. Derfor tager vi udgangspunkt i netop dine behov og ønsker, og sikrer din (ud)dannelse med fokus på faglighed tilpasset dine behov og ønsker. Så er du rustet til fremtiden.

Tæt kobling til videregående uddannelse
Her hos os har HF2-uddannelsen en tæt kobling mellem ungdomsuddannelse og de mellemlange videregående uddannelser. HF2 er dermed et godt uddannelsesvalg for dig, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning.

Tilmelding og optagelse
Vi er glade for, at du ønsker at søge ind på TH. LANGS HF & VUC. Ansøgningen sender du til os via optagelse.dk.

Læs mere om fag og opbygningen her

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu