Ludus Web

HFE

Du kan blive optaget på Hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig hold direkte i vores webshop her
Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til tilmeldingen, er du meget velkommen til at booke en tid til et telefonmøde hos os i studievejledningen. Hvis du gerne vil ringes op, så skriv dit nummer, når du booker en tid. Klik på studievejledningsboksen nederst på siden for at komme i kontakt med en vejleder.

Økonomi
Du kan få SU til HF, hvis en række betingelser er opfyldt.


For at få SU skal du blandt andet være fyldt 18 år, have mindst 23 undervisningstimer om ugen (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år) og være studieaktiv. Hvis du er SU-modtager, kan du også få tilskud til dækning af deltagerbetaling (se nedenfor). Du kan højst få dækket 85 procent af deltagerbetalingen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 3 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Du kan søge om tilskud til deltagerbetalingen (se nedenfor), hvis du modtager SVU.

Få mere at vide enten hos en studievejleder, eller hos vores særlige SU-vejleder.

Priser

Der er deltagerbetaling ved tilmelding til hf-enkeltfag. Se priserne herunder.

*Alle priser er vejledende og i kroner.

*Bemærk, at hvis du er pensionist, efterlønner eller har en videregående uddannelse, så er prisen højere. Spørg gerne en studievejleder.

Du kan få dine penge tilbage
Hvis du tager en fuld hf som hf-enkeltfag, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Hvis du tager en fagpakke (fx en pædagogpakke) til en mellemlang videregående uddannelse, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der er obligatoriske i fagpakken.

Du kan søge om tilbagebetaling her. 

Bøger låner du af os, men du skal selv anskaffe computer.

Biologi

550,-

Dansk

550,-

Engelsk

550,-

Fysik

550,-

Geografi

550,-

Historie

550,-

Idræt

550,-

Kemi

550,-

Matematik

550,-

Mediefag

550,-

Musik

550,-

Psykologi

550,-

Religion

550,-

Samfundsfag

550,-

Filosofi

1400,-