Ludus Web

AVU

Du kan tilmelde dig hold direkte i vores Webshop her. Du kan blive optaget på VUC efter en personlig samtale med en studievejleder. Book en tid hos en af vores studievejledere, eller ring til skolen på 6912 7920 for at høre nærmere.

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på AVU. Voksne under 25 år kan dog under særlige omstændigheder få adgang, eksempelvis hvis du er i arbejde eller følger en ungdomsuddannelse. Spørg altid en studievejleder om de helt præcise optagelseskrav.

For at kunne tilmelde dig dansk som andetsprog, skal du som minimum have bestået Danskprøve 2 fra Sprogskolen.

De fleste af VUC´s fag på AVU-niveau begynder i januar eller august. På visse hold vil det være muligt at begynde på et andet tidspunkt. Dette kan studievejlederen orientere dig om.

Økonomien

Du kan få SU til AVU, hvis en række betingelser er opfyldt. For at få SU skal du have mindst 23 undervisningstimer om ugen (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år) samt være studieaktiv.”

Hvis du er SU-modtager, kan du også få tilskud til dækning af deltagerbetaling. Du kan højst få dækket 85 procent af deltagerbetalingen.

Du kan få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til AVU, hvis en række nærmere omstændigheder er opfyldt, herunder at du er fyldt 25 år, er i beskæftigelse og har aftalt uddannelsesforløbet med din arbejdsgiver.

Få mere at vide enten hos en studievejleder, eller hos vores særlige SU-vejleder.

AVU priser

Der er deltagerbetaling ved tilmelding til AVU.  Se priserne hér:

Alle priser er vejledende og i kroner.

*Bemærk, at hvis du er pensionist, efterlønner eller har en videregående uddannelse, så er prisen højere. Spørg gerne en studievejleder.

Dansk som andetsprog basis

130,-

Dansk som andetsprog F, E & D

260,-

Dansk som andetsprog G

130,-

Engelsk basis

130,-

Engelsk G

130,-

Engelsk F, E & D

260,-

Grundlæggende IT basis

1300,-

Matematik basis

130,-

Matematik basis-G

130,-

Matematik E turbo

130,-

Matematik F, E & D

260,-

Naturvidenskab G

130,-

Samfundsfag G

130,-