Ludus Web

Se skemaet for FVU og OBU undervisning i skoleåret 23/24 her

Undervisning på FVU

Undervisningen på FVU foregår på mindre hold og afsluttes med en trinprøve.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) består af følgende fag:

FVU-start

Består af et trin, hvor du får mellem 30 og 65 lektioner. Det er mundtlig dansk for tosprogede. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse indenfor mundtlig kommunikative færdigheder, ordkendskab og læse- og skriveforberedelse.
Her bliver du bedre til at:

• Kommunikere mundtligt om hverdagsemner
• Læse enkle tekster
• Skrive korte tekster
• Alfabetets form og lyde, retskrivning, stavelses deling
• Kende til sprogets grammatiske opbygning
• Bruge IT på et enkelt og grundlæggende niveau

FVU-dansk

Består af 4 trin, som hvert varer mellem 20 og 60 lektioner. Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Her bliver du bedre til at:

• læse aviser, blade og bøger
• forstå brugsanvisninger
• stave/skrive
• udfylde arbejdssedler
• hjælpe dine børn med lektierne
• skrive breve, mails og referater fra møder

FVU-matematik

Består af 2 trin, som hvert varer mellem 20 og 60 lektioner. Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.
Her bliver du bedre til at:

• regne med brøker og procent
• regne med forskellige måleenheder
• forstå grafer og tabeller i aviser og på tv
• læse kort
• læse køreplaner
• hjælpe dine børn med lektierne

FVU-engelsk

Består af 4 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer. Kurset er for ansatte i virksomheder.
Her bliver du bedre til at:

• kommunikere mundtligt på engelsk
• skrive på engelsk i forhold til job og dagligdag
• læse tekster på engelsk
• bruge engelsk i dit arbejde, når du fx skal læse manualer, finde information på nettet, give beskeder eller kommunikere med kolleger i udlandet


Læs mere her

FVU-digital

Består af 3 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer. Kurset er for ansatte i virksomheder.
Her bliver du bedre til at:

• arbejde med de digitale værktøjer, som du bruger i dit job til at kommunikere med andre
• arbejde med digital opgaveløsning
• informationssøgning
• digital kommunikation


Læs mere her

FVU-trinprøve

I samarbejde med din underviser planlægger du, hvornår du er klar til at gå til trinprøve.
Undervisningen på hvert trin fører frem til en skriftlig prøve. Deltagelse i prøven er frivillig.

Har du deltaget i mindst 85 % af undervisningen på et trin, får du udleveret et deltagerbevis.
Det er muligt at følge FVU-fag samtidig med anden uddannelse.