Ludus Web
Livet På THL 7Jpg

Elevråd 

Elevrådet har til formål at varetage elevernes interesser og at udgøre et forum, hvor der er mulighed for at diskutere emner i forhold til uddannelserne og studiemiljøet. Igennem elevrådet, og i dialog med TH.LANGS HF & VUC’s (THL) ledelse, kan du på den måde få indflydelse på uddannelsen og studiemiljøet.

Udover at sidde som almindelig repræsentant for klasserne, er der også forskellige poster, du kan påtage dig i forbindelse med elevrådet. Der er selvfølgelig posten som formand og næstformand, som er fast for hele året. Derudover nedsætter rådet typisk en række udvalg, fx et socialt udvalg eller et udvalg der samarbejder med elevorganisationer uden for skolen.

Livet På THL 5

Samarbejde med festudvalget

Elevrådet arbejder sammen med festudvalget om at fremme det sociale samvær på skolen i form af fælles arrangementer uden for undervisningstiden. Som udgangspunkt holder vi møde ca. en gang om måneden, men vi føler ikke, det er nødvendigt at have en fast mødedato. Alt afhængig af hvor meget ansvar du har lyst til at have, er arbejdsbyrden forskellig. Vi lægger vægt på, at elevrådsarbejdet ikke går ud over skolen, og er der stressede perioder i skolen, hjælper vi hinanden.

I elevrådet bestræber vi os på et godt samarbejde. Udover at være talerør for eleverne, er elevrådet også et socialt værested. Som repræsentant forventes det, at der bliver lagt et godt stykke arbejde og godt engagement i det, vi udretter fælles.

CY TH Langs 53

Interesserede og engagerede elever

Elevrådet vælges blandt interesserede og engagerede elever på skolen. Der vil i starten af skoleåret være mulighed for at høre mere om og melde sig til rådet. I elevrådet får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på skolens dagligdag og historie.

Hér kan du læse vores vedtægter, og her kan du læse bekendtgørelsen om elevråd.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu