Ludus Web

 

 

 

 

Tag en HF-ordblind (HFO) midt i Silkeborg!

HFO er en særlig tilrettelagt, treårig HF for dig, der er ordblind. Uddannelsen indeholder de samme fag som HF i øvrigt, men tager tre år i stedet for to. Det betyder, at du har ekstra tid til at forberede dig, og plads til ekstra hjælp i form af ordblindeundervisning og specialpædagogisk støtte (SPS). I en del af timerne vil der desuden være to lærere til stede i undervisningen.

Vores lærere har alle lang erfaring med ordblindhed, og både vores læsevejleder og særligt uddannede ordblindelærere er tilknyttet HFO-klassen.

 

Tre år skræddersyet til dig

Det særlige ved HFO er, at du:

  • har færre timer i dit ugeskema
  • får ordblindeundervisning på første år
  • får SPS (specialpædagogisk støtte), både en-til-en, og som en del af undervisningen (underviser + SPS-lærer)
  • går i klasse med andre som har ordblindhed
  • har forlænget tid til dine prøver og eksaminer

Undervisningen på
TH. LANGS HF & VUC

Vi er kendt for at behandle alle elever som ligeværdige parter, og vi ser din uddannelse som et fælles mål. Vi er klar til at støtte dig, uanset om du er blandt de fagligt stærkeste, eller om du skal have en ekstra hånd. Vores lærere er alle fagligt og pædagogisk særdeles dygtige, og flere har skrevet bøger og lavet undervisningsvideoer inden for deres fag.

Vi tænker virkeligheden ind i uddannelsen

Her hos os tænker vi virkeligheden ind i undervisningen. Det betyder, at lærerne gør meget ud af at skabe forbindelse mellem fagene og den måde de kan blive brugt uden for skolen. Det sker både gennem de opgaver, du skal arbejde med, og de eksempler du vil høre om. Det sker også ved, at du i perioder skal bruge din viden i helt konkrete projekter. Nogle af vores klasser har fx arbejdet med at finde løsninger på social ulighed. Andre har som led i et projekt afholdt en mini-workshop for folkeskolelever om filosofi

På linjerne samarbejder vi med foreninger og institutioner uden for skolen, for eksempel Flyvestation Karup, og vi har både været på besøg hos dem, og haft dem på besøg her på skolen. 

De fleste der tager en HF læser videre på enten en professionsuddannelse, fx hos VIA, eller på et Erhvervsakademi. Det er også muligt at fortsætte på universitetet, og i de fleste tilfælde gør man det ved at supplere med ekstra fag efter de to år

TH. LANGS HF & VUC gør dig klar til fremtiden gennem personlig og faglig udvikling
Der er ikke to mennesker, der er ens, heller ikke i vores klasser. Derfor tager vi udgangspunkt i netop dine behov og ønsker, og sikrer din (ud)dannelse med fokus på faglighed tilpasset dine behov og ønsker. Så er du rustet til fremtiden.

Tæt kobling til videregående uddannelse
Her hos os har HF-uddannelsen en tæt kobling mellem ungdomsuddannelse og de mellemlange videregående uddannelser. HF er dermed et godt uddannelsesvalg for dig, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu