Ludus Web

VUC ERHVERV 

TH. LANGS HF & VUC er en del af VUC ERHVERV.
Formålet er at sikre, at VUC-sektoren kan levere og øge Voksen- og Efteruddannelsestilbuddet (VEU) i hele landet, samt understøtte bæredygtigheden af aktiviteterne for det enkelte VUC.

Samarbejde om VEU-indsatsen i Region Midtjylland 
VUC’erne i Region Midt har siden 2018 samarbejdet om Voksen Efteruddannelsesindsatsen. (VEU). Formålet med samarbejdet er at øge fokus på VEU-området i Region Midt samlet set. At øge synlighed og anerkendelse af VUC-skolerne i erhvervslivet og politisk samt at øge kvaliteten på VEU området generelt. Der er tale om et forpligtende samarbejde, men uden økonomisk forpligtelse for skolen. 

FVU og OBU i Silkeborg 

I Silkeborg Kommune har du mange muligheder for at deltage i Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning.

Skolen har indgået driftsoverenskomst med følgende 2 udbydere i Silkeborg.  

AOF MIDT Silkeborg  

UCplus, Silkeborg 

 

Her kan du se det samlede tilbud:

THL Erhverv

AOF MIDT Silkeborg

UCplus, Silkeborg