Ludus Web

VUC ERHVERV 

TH. LANGS HF & VUC er en del af VUC ERHVERV.
Formålet er at sikre, at VUC-sektoren kan levere og øge Voksen- og Efteruddannelsestilbuddet (VEU) i hele landet, samt understøtte bæredygtigheden af aktiviteterne for det enkelte VUC.

Samarbejde om VEU-indsatsen i Region Midtjylland 
VUC’erne i Region Midt har siden 2018 samarbejdet om Voksen Efteruddannelsesindsatsen. (VEU). Formålet med samarbejdet er at øge fokus på VEU-området i Region Midt samlet set. At øge synlighed og anerkendelse af VUC-skolerne i erhvervslivet og politisk samt at øge kvaliteten på VEU området generelt. Der er tale om et forpligtende samarbejde, men uden økonomisk forpligtelse for skolen. 

FVU og OBU i Silkeborg 

I Silkeborg Kommune har du mange muligheder for at deltage i Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning.

Skolen har indgået driftsoverenskomst med følgende 2 udbydere i Silkeborg.  

AOF MIDT Silkeborg  

UCplus, Silkeborg 

 

Her kan du se det samlede tilbud:

THL Erhverv

AOF MIDT Silkeborg

UCplus, Silkeborg

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu