Ludus Web

Uddannelse af medarbejderne

Vi tilbyder lokale virksomheder gratis rådgivning og vejledning om voksen- og efteruddannelse af medarbejdere. Hermed imødekommer vi et stigende behov for at uddanne medarbejderen internt i virksomheden. På TH. LANGS HF & VUC har vi fokus på at øge faglighed med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Flere af vores kunder benytter også efteruddannelse til at få opkvalificeret medarbejderne i perioder med fordeling eller som alternativ til fyring.

Vi giver mange ordblinde de rigtige muligheder

På de fleste arbejdspladser er det nødvendigt at kunne læse, stave og skrive. Det anslås, at omkring 4% af befolkningen er ordblinde og har svært ved at klare disse daglige opgaver. Det er mange. Heldigvis findes der IT-programmer og andre hjælpemidler, som kan støtte ved læsning og skrivning.

Har du medarbejdere, som kan hjælpes med en screening for ordblindhed og IT-værktøjer?

Ordblindeundervisningen er gratis, hvis man er testet ordblind.

Målrettet undervisning

Hos TH. LANGS HF & VUC tilrettelægger vi uddannelsestilbuddene med udgangspunkt i din virksomheds behov. 

Det er aldrig for sent at styrke sine kompetencer

På TH. LANGS HF & VUC tager vi udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Selv med få timers undervisning om ugen kan der skabes store fremskridt. Undervisningen er gratis og kan afholdes i jeres virksomhed eller hos os på de tidspunkter, som passer jer bedst.

Læs mere om:

Forberedende voksenundervisning (FVU) her 

Individuel kompetencevurdering (IVK) her

Ordblindeundervisning her

Uddannelsestilbud

Vi tilbyder kurser og uddannelsesplanlægning i forbindelse med:
- Opkvalificering
– Medarbejderudvikling
– Produktionsnedgang
– Afskedigelser
– Fordeling

Vi tilbyder kurser inden for følgende områder:
– IT
– Dansk
– Matematik
– Samarbejde og kommunikation
– Psykologi
– Formidling
– Sprog