Ludus Web
CY TH Langs 26

Om skolen

TH. LANGS HF & VUC er stedet med de mange muligheder. Skolens forskellige uddannelsesområder giver tilsammen et bredt udvalg af fag, niveauer og tilrettelæggelsesformer fra helt grundlæggende undervisning i dansk og matematik til fag på det højeste gymnasiale niveau.

Theodora Lang

TH. LANGS HF & VUC er en skole med stolte traditioner. Skolen er opkaldt efter Theodora Lang som stiftede skolen i 1882. Hun kom med hovedet fuldt af pædagogiske idéer, en god forstand og en vældig energi til Silkeborg. Theodora Lang blev opfordret til at bygge eget skolehus og stiftede en pigeskolen den 23. november 1882, herefter et seminarium og senere et gymnasie i 1901.

Theodora ønskede på sin tid at stifte og skabe en skole kun for piger. Umådeligt kontroversielt på den tid og det viser en stor styrke at hun kunne det. Denne styrke og det at ville gøre en forskel med et stærkt fokus på det vigtigste fundament i en skole nemlig de pædagogiske idéer og deres udvikling arbejder vi stadig efter på TH. LANGS HF & VUC. Vi bygger på principper for praksis og det at turde være anderledes i tilgangen til elever og kursister.

Skærmbillede 2021 07 13 Kl. 11.16.16

HF-uddannelsen kunne i 2017 fejre 50 års jubilæum. Både den gang som nu har TH. LANGS HF & VUC – også på denne uddannelse – stor fokus på det menneskelige, og hvordan den enkelte elev kommer godt videre i både uddannelsessystemet og livet.

Logoet som markerer jubilæet er lavet af Sidse Tronhjem Lauritsen, lektor i dansk
og billedkunst ved TH. LANGS HF og VUC, projektskaber og kulturformidler ved Kukufofo.dk 

i samarbejde med kunstner Tanja Eigjendaal.

Hvorfor THL?

Der er mange forskellige årsager til, at folk vælger at uddanne sig hos os. Nogle ønsker at forbedre deres færdigheder i forhold til hverdagen eller arbejdet, andre ønsker at forberede sig til videreuddannelse, og andre igen er her af personlig interesse i et fagområde. Nogle følger undervisningen i et enkelt fag eller to, mens andre studerer på fuldtid.

Rundvisning på THL
Livet på THL
Cecilie om HF2
John om HF1

De fysiske rammer

TH. LANGS HF & VUC har gennemgået mange fysiske forandringer gennem de sidste år. I 2014 kom vores E-bygning til, som huser nye smarte lydtætte musik- og øvelokaler, store lyse undervisningslokaler, en stor sal med spejle til idræt og dans samt ”Gaden”, som er fyldt med steder til fordybelse med alt fra dybe sofaer til gruppeborde.

”Gaden” bliver også brugt til bordtenniskampe i pauser, morgensamlinger, fredagsbar og meget andet. Skolegården og vores store tagterrasse indbyder også til afslapning eller gruppearbejde.

Hjemmesidetekst Thl Runde 2 Docx

Med vores måde at organisere os på, ønsker vi bedst muligt at understøtte det der først og fremmest er vores mission, nemlig at give mennesker lige muligheder for uddannelse. Udover en uddannelsesafdeling med HF2, AVU og hf-enkeltfag, har vi derfor også en studiestøtteafdeling der sørger for, at den enkelte elev og kursist får lige netop den støtte der skal til, for at uddannelsen kan lykkes.
Det kan være studievejledning, matematikvejledning, læsevejledning, SPS og mentorer.
For at binde det hele sammen har vi naturligvis også en masse dygtige medarbejdere, som sørger for at servicere virksomheder med efteruddannelse, økonomi, studieadministration, IT, og meget mere.

Til censorer

Velkommen som censor på TH. LANGS HF & VUC

Adresse og kontaktinformationer
Hostrupsgade 48-56
8600 Silkeborg
Tlf.: 6912 7920
adm@thlangshf-vuc.dk

Her finder du TH. LANGS HF & VUC.
Ved ankomst til Hostrupsgade bedes du henvende dig i receptionen ved hovedindgangen.

Parkering
Vi kan desværre ikke garantere dig parkering på skolens arealer, men her nogle andre muligheder for parkering
Gratis:
Ved Sydbyhallerne, Jernbanevej 64
Betalingsparkering:
Bindslevs Plads, underjordisk p-anlæg

OBS! Skulle du være heldig at få en parkeringsplads på skolen, er det meget vigtigt at gå i receptionen og melde sin ankomst, så bilen kan blive registeret.

Der skal som regel beregnes ekstra transporttid pga. tæt trafik i Silkeborg.

Hvis du ønsker at sende en e-mail direkte til eksaminator på AVU eller HF, kan du finde en liste over skolens undervisere her på hjemmesiden.

Skolens eksamensansvarlige er:
Aksel Thuesen
2052 6076
akt@thlangshf-vuc.dk

Undervisningsbeskrivelser for HF-fagene findes her.

Vi glæder os til at se dig.

 

Generel kontakt:
Vi opfordrer til, at der ikke sendes fortrolige -og personfølsomme oplysninger i almindelige mails og anbefaler derfor, man benytter Digitalpost til at sende digitalt til os.
Se evt. vejledning til at sende via Digitalpost hér.

Det administrative fællesskab

Randers HF & VUC er værtsskole for fællesskabet, og størstedelen af de administrative medarbejdere er derfor placeret fysisk i Randers. Dog betjenes de lokale receptioner lokalt på de tre skoler.
Det administrative fællesskab ledes af en styregruppe bestående af de tre rektorer på de tre uddannelsesinstitutioner.
Fællesskabet blev grundlagt I 2019 med det formål at sikre kritisk masse og kvalitet i den administrative opgaveløsning.

Fællesskabet har denne samlede vision:
Det administrative fællesskab skal sikre stabil og effektiv drift og levere forretningsunderstøttende rapportering og sparring til ledelsen. Derved skabes økonomisk klarhed omkring grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der understøtter en konstant optimering af undervisningens kvalitet over for elever og kursister.

Fællesskab

Formålet med en fælles administration mellem de tre skoler er at:


- understøtte og sikre kvaliteten i de økonomiske og administrative funktioner, så der skabes plads til at fastholde og øge fokusset på kerneopgaven

- sikre stabil og effektiv drift, herunder effektive processer og forretningsgange, klare roller og klart ansvar og overholdelse af love og regler

- sikre et udviklingsorienteret, innovativt og fagligt miljø med mulighed for benchmarking

- understøtte og bidrage til HF- og VUC-kulturens løbende udvikling af processer og kompetencer

- udvikle kvalificeret ledelsesinformation til at underbygge/udvikle skolernes strategiske beslutninger.”

CY TH Langs 59

Kantine

Skolens kantine har åben hver dag fra kl. 07.30 til kl. 14.00. 

Varieret mad til favorable priser

Her kan du købe mange forskellige sunde og varierede retter til favorable priser. Der er hver dag lune retter og salater, samt mange forskellige sandwichs med fyld. Det er Kirsten der står for kantinen, og hun står klar til at servicere dig, når du handler i kantinen. Du må også gerne spise din medbragte mad i kantinen.