Ludus Web

Samarbejde

Hos TH. LANGS HF & VUC samarbejder vi med mange virksomheder om efteruddannelse af deres medarbejdere. Det gælder både private og offentlige virksomheder – i alle størrelser og brancher. Her kan du læse mere om, hvordan de oplever samarbejdet. Vi håber, det kan være inspiration til din virksomhed.

 

Faglig opgradering af flere hundrede rengøringsassistenter i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og TH. LANGS HF & VUC

Hos Silkeborg Kommune skal alle rengøringsassistenter uddannes til rengøringsteknikere. Som et led i den proces er mange forbi TH. LANGS HF & VUC på et målrettet forløb for at gøre dem bedre til ord, tal og IT, inden uddannelsen startes op.

De første mange rengøringsassistenter har været eller er på vej gennem forløb hos TH. LANGS HF & VUC. Uddannelsesforløbet er udviklet og planlagt præcist til de behov, som medarbejderne fra Silkeborg Kommune står med enten som ordblinde, udlændinge eller med andre behov for at få opkvalificeret deres dansk, matematik og IT kundskaber.

Fotografering 10 05 2022 4794

TH. LANGS HF & VUC og SOSU Østjylland gør aktiv indsats
mod kommunens velfærdsudfordringer

TH. LANGS HF & VUC (THL) og SOSU Østjylland har netop lanceret en ny uddannelse til SOSU hjælper eller SOSU-assistent under overskriften ”Vil du i job?”. Målgruppen er ufaglærte, kvinder og mænd med andet etnisk baggrund end dansk, ledige og andre med et stort omsorgsgen og lysten til at gøre en forskel for andre. Der er et omfattende behov for flere varme hænder i Silkeborg Kommune.

En analyse fra KL viser, at om blot få år vil vi på landsplan mangle over 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Det gælder også i Silkeborg Kommune, hvor man allerede nu mangler én ud af ti medarbejdere i ældreplejen.

Gøre flere klar til SOSU-branchen
Den udfordring ønsker THL og SOSU Østjylland nu at være med til at afhjælpe samtidig med, at man vil åbne for jobmuligheder for bl.a. tosprogede. ”Vi har planlagt en uddannelse, som kan gøre flere klar til at arbejde i SOSU-branchen,” fortæller Vivi Madsen fra THL og Anja Bjerring Kristiansen fra SOSU Østjylland, som er de to initiativtagere bag det nye tilbud. ”Vi har fået god inspiration fra vores kolleger i VUC/SOSU Nord, som med stor succes har implementeret et lignende tilbud.”

Målgruppen er bred
Forløbet gennemføres i et tæt samarbejde med jobcentrets afdelinger, UCPlus, Sundhed og Omsorg i Silkeborg kommune, Helhedsplanen og de boligsociale områder i Silkeborg.

Målgruppen for uddannelsen er kvinder og mænd over 25 år, som ønsker at uddanne sig inden for SOSU-området. Uddannelsen tager 1,5 år – hvoraf de tre uger er i praktik. Det er et krav, at man kan tale, læse og skrive dansk på et rimeligt niveau.

”Vi har en formodning om, at flere med en anden etnisk baggrund end dansk kunne være interesserede i uddannelsen. Det kunne ligeledes gælde ufaglærte, lavtlønnede med ønske om at blive omskolede og mange andre, ” siger Vivi Madsen og Anja Bjerring Kristiansen.

Politisk opbakning
Byrådsmedlem og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune, Dorte Jensen, var med til et af de første informationsmøder og bakker op om uddannelsen. ”Det er et rigtigt godt tiltag, som viser, at der er flere veje til at kunne imødegå vores velfærdsudfordringer. Det er vigtigt, vi får budskabet ud til alle de mange – også tosprogede – medborgere, som netop har lysten til at gøre en forskel i fx ældresektoren og måske samtidig få den uddannelse, som de ikke tidligere har fået taget. Det er jo samtidig et område, hvor der er jobgaranti og løn under uddannelse. ”

Glæde ved jobbet som SOSU
”At arbejde med mennesker, både ældre og andre med behov for omsorg og hjælp, giver en kæmpe glæde, livskvalitet og værdi i hverdagen,” fortæller flere af de SOSU-medarbejdere med dansk som andetsprog, som netop nu er i praktik.  Kursisterne udtrykker rigtig stor glæde over deres job på SOSU-området. Samtidigt fremhæves det gode samarbejde med kollegerne.

Flere gevinster
”Vil du i job?” er således en vindersag på flere områder. ”Det er en værdiskabende jobmulighed for bl.a. tosprogede, der bliver taget action i forhold til en velfærdsudfordring, og de ældre får flere varme hænder til omsorg og pleje,” siger Vivi Madsen og Anja Bjerring Kristiansen og fortsætter: ”Vi ser med store forventninger frem til at starte det første hold til august og står naturligvis klar til at svare på alle spørgsmål. Interesserede har desuden mulighed for at kontakte deres jobcenter, sagsbehandler, vejleder eller lærer for flere informationer.”

 

Kontaktperson på TH. LANGS HF & VUC er Vivi Madsen, 40500369

Kontaktperson på SOSU Østjylland er Anja Bjerring Kristiansen, 20539812

Billede1 (3)

Fantastisk kompetence

”Jeg har faktisk aldrig oplevet en større kompetence på området, når det handler om undervisning af både ordblinde, medarbejdere som har brug for opkvalificering og i 17 nationaliteter. TH. LANGS HF & VUC har forstået at udvikle forløbene, så de præcist rammer de behov, vores medarbejdere står med. Vi får dem løftet fagligt, så de står bedre rustet til at tage uddannelsen som rengøringstekniker.” siger administrativ leder Rikke Boldsen fra Silkeborg Kommune.

Tæt samarbejde
”TH. LANGS HF & VUC har hjulpet os med at screene halvdelen af medarbejderne samt planlægge og gennemføre den del af uddannelsen, som skal foregå hos dem,” fortæller Rikke. ”De har også assisteret os i forhandlingerne med Kommunernes Landsforening, hvor dette projekt kører under ”Bedre til ord, tal og IT”. Både Jan og Susanne er utroligt hjælpesomme og meget vidende om hele området, hvilket er en stor gevinst for os i det daglige samarbejde.”

Billede1 (2)

Et fagligt løft

42-årige Dorthe er rengøringsassistent, og har været ansat i Silkeborg Kommune i mere end 16 år. ”Jeg har altid haft problemer med både dansk og matematik og har fået et rigtig stort fagligt løft med undervisningen hos TH. LANGS,” siger Dorthe. ”I dag er jeg eksempelvis meget mere sikker i at sætte kommaer, og må ikke spørge, som jeg gjorde tidligere. Det er en rigtig god fornemmelse.”

Gladere og mere fleksible medarbejdere

Det kræver en stor indsats og en del ressourcer at sætte hele efteruddannelsen af de mange rengøringsassistenter på skinner,” fortæller Rikke. ”Men det er alt arbejdet værd, når jeg møder en glad Dorthe på gangen og kan se, hvordan hun retter sig op og kommer med mere selvtillid. 

Samtidig får vi også mere fleksible medarbejdere, som kan indgå i en dialogbaseret rengøring og varetage et bredere udvalg af jobs med en uddannelse som rengøringstekniker. Jeg ser det klart som en stor gevinst både for den enkelte medarbejder og for os som arbejdsgiver, og vil anbefale andre kommuner at gøre det samme.”

Sådan kommer virksomheden videre
Vi er altid parat til at vejlede eller besvare spørgsmål om uddannelse på virksomheden. Vi rådgiver også gerne om mulighederne for økonomisk støtte i forbindelse med uddannelsesforløb. 

Bemærk, at FVU og OBU er gratis, og at der er forskellige muligheder for at få løntabsgodtgørelse fra Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i forbindelse med kurser. Kontakt Studiestøtte- og VEUchef Vivi Madsen på tlf.nr.: 40 500 369 for en nærmere snak om, hvordan din virksomhed gennem et samarbejde med TH. LANGS HF & VUC kan investere i medarbejderne til gavn for både den enkelte og virksomheden.

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan kontakte eVejledning dag, aften og weekend på www.ug.dk/evejledning . I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.