Ludus Web

Få vurderet dine kompetencer

På TH. LANGS HF & VUC udfører vi Individuel Kompetencevurdering (IKV) inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau.

Spørgsmål til IKV

Hvor lang tid tager en IKV-proces?

I løbet af en måned fra din henvendelse vil din sag være færdigbehandlet.

Hvad koster det?

På AVU- og gymnasialt niveau er en IKV gratis.

Hvad er en IKV, og hvad kan man bruge den til?

Ønsker du en vurdering alene med henblik på udstedelse af kompetencebevis, uden samtidig at ansøge om optagelse på VUC, gælder følgende:

Grundlaget for vurderingen skal være de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på AVU såvel som for alle gymnasiale uddannelser. TH. LANGS HF & VUC kan lave en realkompetencevurdering i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et andet VUC, hvor faget udbydes.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne medføre krav om fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter.

Anerkendelse af realkompetencer vil ske på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af dine realkompetencer.

Individuel kompetencevurdering på AVU- og gymnasialt niveau er gratis for brugerne. Der er klageadgang til Kvalifikationsnævnet.

Hvordan får man foretaget en IKV?

Hvis du ønsker, at TH. LANGS HF & VUC hjælper dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende:


1. Gå ind på www.uvm.dk og find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.

2. Gå derefter ind på www.minkompetencemappe.dk. Dette er et hjælperedskab til dig, når du skal forsøge at kortlægge dine egne kompetencer. Giv TH. LANGS HF & VUC adgang til din kompetencemappe.

3. Kontakt TH. LANGS HF & VUC, og aftal en samtale med en studievejleder. Under samtalen vil studievejlederen tage stilling til, om du har mulighed for at blive kompetencevurderet på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises videre til en anden instans.

4. Studievejlederen tilrettelægger efterfølgende sammen med faglæreren i de eller de pågældende fag, hvorledes kompetencevurderingen skal finde sted, og du indkaldes hertil.

5. Faglærer og studievejleder vurderer resultatet og du får svar.