Ludus Web

HF3 på THL

HF3 er et sammenhængende, treårigt HFe-forløb for unge mennesker med diagnoser inden for blandt andet autismespektret. Hvis du derfor er mellem 16 og 30 år, og har en dokumenteret diagnose, som gør det vanskeligt for dig at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, så kan HF3 være det rigtige for dig. Det er desuden en forudsætning, at det minimum er ét år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse.

HF3 er en særlig HF-enkeltfagspakke, hvor du på 3 år får en fuld HF, der er adgangsgivende på niveau med en almindelig 2-årig HF-uddannelse.

Skærmbillede 2021 09 03 Kl. 14.36.00

Mød Line, Mark og Kasper

Line, Mark, Kasper startede på HF3 efter sommerferien. De oplever et rigtigt godt sammenhold og høj faglighed på uddannelsen uagtet, at deres klassekammerater kommer med vidt forskellige baggrund.

18-årige Line lider af kronisk hovedpine og har prøvet forskellige andre ungdomsuddannelser uden succes. Hun finder ekstra overskud i hverdagen med de lidt kortere skoledage på det treårige forløb.

Mark på 19 år måtte gå ud af 7. klasse efter en diagnose for angst, da han ikke kunne gennemføre en normal skolegang. Han har de seneste år gået på bl.a. FGU og taget en eksamen svarende til en 9. klasse. HF3 er en god mulighed for Mark, da det treårige forløb giver ham mere overskud i hverdagen og mindre stress.

20-årige Kasper har en autismediagnose og har brug for meget faste rammer i hverdagen, hvor skemaet eller det lokale, man skal være i, ikke pludseligt ændrer sig. Netop disse faste og trygge rammer er kendetegnende for HF3.

Læs hele historien

Kontakt os

Kontakt vores HF3 koordinator Pernille Frank på mail pf@thlangshf-vuc.dk, eller på telefon 4048 5969 for flere oplysninger.

Vi opfordrer til, at der ikke sendes fortrolige -og personfølsomme oplysninger i almindelige mails og anbefaler derfor, man benytter e-Boks til at sende digitalt til os. Se evt. vejledning her
Hvilke oplysninger bør du ikke sende i mail?
- Dit CPR-nummer, oplysninger om sygdom, diagnoser eller særlig behov for støtte mv.

HF3 1

Det særlige ved HF3 er, at du som kursist:

  • Får et klasselignende forløb – og dermed ikke skal skifte hold fra fag til fag
  • går i klasse med andre kursister med lignende støttebehov
  • får SPS (specialpædagogisk støtte) sammen med dine medkursister, som en fast integreret del af skemaet
  • kommer i en HF3-klasse, som aldrig har mere end 24 kursister
  • har eget klasselokale med faste pladser + studieværksted

Klassens lærere har alle erfaring med og uddannelse i at undervise unge med diagnose.