Ludus Web

Selvstudie

Som selvstuderende arbejder du med faget på egen hånd, og du er selv ansvarlig for at sætte dig ind i krav til eksamen, bedømmelsesgrundlag osv. Du kan ikke følge undervisningen eller få rettet opgaver, og du får heller ikke stillet materialer til rådighed.

Til en fuld højere forberedelseseksamen (HF) kan du frit kombinere eksamener aflagt som almindelig kursist med eksamener aflagt som selvstuderende.

For at kunne blive tilmeldt som selvstuderende skal du opfylde adgangskravet til uddannelsen. Spørg vores vejledere, hvis du er i tvivl.

Læse mere om selvstudie længere nede på siden.

Økonomi

Økonomi

Deltagerbetalingen er kr. 550 pr. fag, dog i enkelte tilfælde kr. 1.100. Deltagerbetalingen refunderes ikke.

Vær opmærksom på, at du ikke får SU til selvstudie.

Tilmelding senest

Sommereksamen (HF):       1. marts

Sommereksamen (AVU):    15. april

Vintereksamen (HF):          15. oktober

Vintereksamen (AVU):        1. november

For at gå til eksamen i fagene biologi, fysik, geografi og kemi er det obligatorisk at gennemføre et laboratoriekursus. Det foregår på Århus HF & VUC, og du kan læse nærmere hér: https://aarhushfogvuc.dk/da/info_om_eksamen. Bemærk, at tilmeldingsfristen til laboratoriekurser typisk ligger tidligere end vores frist for tilmelding som selvstuderende. Du kan blive fritaget for laboratoriekursus, hvis du kan fremvise alle godkendte rapporter fra tidligere forløb.

Bemærk, at du kun kan tilmelde dig fag, hvor skolen allerede har planlagt eksamen.

Eksamen

Eksamen

Når du tilmelder dig som selvstuderende er du samtidig tilmeldt eksamen.

Dit pensum vil være det samme som gælder for det hold, du tilmeldes.

For at få adgang til eksamen skal de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som du skal have udarbejdet til brug for eksaminationen være er opfyldt. Det er din faglige vejleder der afgør om kravene er opfyldt.

Til eksamen skal du medbringe billed-id.

Faglig vejledning

Faglig vejledning

Som selvstuderende har du ret til én times faglig vejledning af en af vores lærere. Senest én uge efter du er blevet tilmeldt, vil du i e-Boks modtage et brev med besked om, hvem din faglige vejleder er, samt hvordan du kan komme i kontakt med vedkommende.

Din faglige vejleder udleverer pensumoversigten til dig, og vejledningen kan omfatte en gennemgang af netop pensum, eksamensform og lignende.

Fagenes læreplaner finder du hér: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu