Ludus Web

Mission

At unge og voksne får lige adgang til uddannelse hele livet, og dermed bedre mulighed for at bidrage til og udvikle samfundet.

 

 

 

Vision

TH.LANGS HF & VUC er en selvstændig skole, der tilbyder uddannelse og kompetenceudvikling for den enkelte, og   understøtter fællesskab og mangfoldighed.

Værdigrundlag 

TH. LANGS HF & VUC har et værdigrundlag, hvis vigtigste formål er, at skabe læring og myndiggørelse gennem uddannelse, studiestøtte og efteruddannelse. (kerneopgaven).
Skolens værdier er vores vigtigste fundament:
- faglighed
- fællesskab
- mangfoldighed
- respekt for den enkelte

Formål

Vi bringer dig videre.

Vores strategiske indsatsområder

Det naturlige uddannelsesvalg

Vi skal være det naturlige uddannelsesvalg for både unge og voksne i vores område, som ønsker
- enten en gymnasial uddannelse målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser, eller
- almen voksenuddannelse samt voksen- og efteruddannelse

Vi har et højt kompetenceniveau i forhold til de elever og kursister som har særlige behov i forhold til deres læring og uddannelse.

Professionel organisation

Hos os arbejder forskellige fagligheder arbejder sammen for bedst muligt at løse kerneopgaven, samt skabe engagement for den enkelte.

Skolens ledelse har fokus på, at organiseringen til stadighed understøtter vores strategi såvel som vores daglige arbejde, og ledelsesformen er baseret på involvering og åbenhed.

Høj faglighed og professionel pædagogik

Vi udvikler fortløbende vores pædagogik og vores fag, så vi bedst muligt kan fremme læring og dannelse hos vores elever og kursister. Samtidig er vi bevidste om at fællesskabet og relationer er afgørende for arbejdet med mennesker. På vores skole møder elever og kursister dygtige og engagerede medarbejdere.

 

 

Sund økonomi

En sund og velforvaltet økonomi er en forudsætning for at vi kan lykkes med vores kerneopgave. Vi skal sikre økonomisk frihed til at drive og videreudvikle skolen uden at gå på kompromis med vores værdier.

Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med andre VUC’er om økonomi og administration, således at vi også på dette område har et højt kvalificeret og specialiseret vidensniveau.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu