Ludus Web

SPS - dysleksi

På TH LANGS HF & VUC er der mulighed for at søge hjælp hos læsevejlederne, hvis du har dysleksi eller læse-/skrivevanskeligheder. Du kan blive testet for dysleksi med henblik på SPS-støtte i form af IT-hjælpemidler. Der er tale om programmer til PC og MAC, der kan støtte din læsning og skrivning. 

Derudover kan vi sammen med dig søge om SPS i form af studiestøttetimer (SPS-time), så at du kan få individuel hjælp af en SPS-lærer på din uddannelse til at arbejde strategisk med læsning og skrivning, fx i forbindelse med dine skriftlige opgaver og afleveringer. SPS tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, du arbejder med. Hvis du har læse-/skrivevanskeligheder, men ikke dysleksi, tilbyder vi en skolelicens til programmet Intowords/AppWriter, der kan støtte din læsning og skrivning. 

SPS - andre funktionsnedsættelser

Hvis du har støttebehov på grund af en psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD, Aspergers o.l.) eller en fysisk funktionsnedsættelse (fx hørehandicap eller bevægelseshandicap), kan vi også hjælpe med at søge om forskellige former for støtte til at gennemføre uddannelsen.

Også her kan vi sammen med dig søge om SPS, så at du kan få individuel hjælp af en SPS-lærer på din uddannelse. Studiestøtten tager udgangspunkt i det specifikke behov, som du har.

SPS 
Hvis du særligt har vanskeligheder med matematik, kan du kontakte Viktor Kristensen.

Særlige prøvevilkår (§19)

Hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af studiestøtteafdelingen.

Der er ansøgningsfrist til at søge dispensation til eksamen to gange om året. Den 1 oktober og den 17. januar. Kontakt SPS-koordinator eller læs mere om dine muligheder for dispensation til eksamen her: Særlige Vilkår THL2024 25

SPS- eller læse- skrivevejleder

Katrine kan hjælpe dig som har dysleksi og Janne hjælper dig, som har en anden funktionsnedsættelse.

Du bestiller tid til SPS-vejledning ved at skrive til Katrine eller Janne.

Både Janne og Katrine har kontor i bygning C på 1. sal.   

 

Billede1 (7)
Janne Klysner
SPS-ansvarlig, diagnoser
Female 600X400 (1)
Louise Larsen
Læse- og skrivevejleder, SPS-ansvarlig for ordblinde og HF - dansk, religion
Viktor Kristensen
Viktor Kristensen
Matematikvejleder, HF - Matematik, kemi
Female 600X400 (1)
Katrine Bruno Hansen
Læse- og skrivevejleder, SPS-ansvarlig for ordblinde