Ludus Web

SPS - dysleksi

På TH LANGS HF & VUC er der mulighed for at søge hjælp hos læsevejlederne, hvis du har dysleksi eller læse-/skrivevanskeligheder. Du kan blive testet for dysleksi med henblik på SPS-støtte i form af IT-hjælpemidler. Der er tale om programmer til PC og MAC, der kan støtte din læsning og skrivning. 

Derudover kan vi sammen med dig søge om SPS i form af studiestøttetimer (SPS-time), så at du kan få individuel hjælp af en SPS-lærer på din uddannelse til at arbejde strategisk med læsning og skrivning, fx i forbindelse med dine skriftlige opgaver og afleveringer. SPS tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, du arbejder med. Hvis du har læse-/skrivevanskeligheder, men ikke dysleksi, tilbyder vi en skolelicens til programmet AppWriter, der kan støtte din læsning og skrivning. 

SPS - andre funktionsnedsættelser

Hvis du har støttebehov på grund af en psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD, Aspergers o.l.) eller en fysisk funktionsnedsættelse (fx hørehandicap eller bevægelseshandicap), kan vi også hjælpe med at søge om forskellige former for støtte til at gennemføre uddannelsen.

Også her kan vi sammen med dig søge om SPS, så at du kan få individuel hjælp af en SPS-lærer på din uddannelse. Studiestøtten tager udgangspunkt i det specifikke behov, som du har.

SPS 
Hvis du særligt har vanskeligheder med matematik, kan du kontakte Viktor Kristensen.

SPS- eller læse- skrivevejleder

Louise kan hjælpe dig som har dysleksi og Janne hjælper dig, som har en anden funktionsnedsættelse.

Du bestiller tid til SPS-vejledning ved at skrive til Louise eller Janne.

Både Janne og Louise har kontor i bygning C på 1. sal.   

 

Billede1 (7)
Janne Klysner
SPS-ansvarlig, diagnoser
Female 600X400 (1)
Louise Larsen
Læse- og skrivevejleder, SPS-ansvarlig for ordblinde og HF - dansk, religion
Viktor Kristensen
Viktor Kristensen
Matematikvejleder, HF - Matematik, kemi