Ludus Web

Teori og praksis

HF Force er for dig, der er optaget af det arbejde, som foregår i politi, militær, beredskabsstyrelse, redningstjenester o. lign. Du interesserer dig for, hvordan man agerer professionelt i kriser, konflikter, ulykker og katastrofer, såvel nationalt som globalt.

På HF Force er det fagene idræt og psykologi, der profilerer linjen. Du vil derfor komme til at udfordre egen fysisk styrke, og du vil komme til at arbejde med, hvordan man kommunikerer og samarbejder i pressede situationer. Gennem det frie valgfag kan du være med til at tone din linje i en retning, som har særlig interesse for dig. Du kan fx vælge at tone din linje med samfundsfag på B-niveau.

I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med praksisnære og faktuelle problemstillinger, der har relation til arbejdsfunktioner i politi, militær, beredskab og redningstjenester.

Med HF Force får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til uddannelser inden for militær, politi og beredskab.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF Force med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til mange andre uddannelser. Se hvilke her

Fagene på HF Force

Læs mere her om de fag der tilbydes på HF Force

Alle på HF får følgende fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Projekt- og praktikforløb

Naturvidenskabelig faggruppe:
– Biologi C
– Kemi C
– Geografi C

Kultur- og samfundsfaggruppe:
– Historie B
– Samfundsfag C
– Religion C

Praktiske og kreative fag

 Idræt C


*Med HF Force opgraderes Idræt C til B-niveau på 2. år. Du kan derfor ikke vælge HF Force, hvis du har valgt et af de andre udbudte valgfag på 1. år.

*Du skal vælge mellem disse praktiske og kreative fag ved tilmelding på www.optagelse.dk

Disse fag er særlige for HF Force

Idræt B
Psykologi C
Frit valgfag på B-niveau *
* Det vil være oplagt at vælge Samfundsfag B, men også andre fag er mulige.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu