Ludus Web

Ny mand i spidsen for TH. LANGS HF & VUCs bestyrelse

Knud Vestergaard Nielsen er ny formand for bestyrelsen hos TH. LANGS HF & VUC. Han afløser Peter Lykke -Olesen, som takker af efter 17 år som formand.

Den nye formand har været en del af bestyrelsen siden 2007 – heraf de sidste otte år som næstformand. Knud Vestergaard Nielsen var frem til 2018 rektor på Aarhus Business Collage.

”Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde i bestyrelsen,” siger Knud Vestergaard Nielsen. ”Peter Lykke- Olesen har været en central figur hos TH. LANGS HF & VUC (THL) i mange år. Han havde bl.a. en særlig rolle, da fusionen med VUC blev gennemført i 2006 og efterfølgende, da skolen overgik til at være en selvejende institution. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde og der skal lyde en stor tak til Peter for hans meget engagerede og værdifulde indsats gennem alle årene.”

Ny bestyrelse konstitueret
THL’s nye bestyrelse blev konstitueret på bestyrelsesmødet den 15. juni. Bestyrelsen bød velkommen til to nye medlemmer:

  • Jonna Frølich, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen, er udpeget af VIA University College
  • Karen Aagaard, der er afdelingsleder på Mølleskolen i Ry, er udpeget af Silkeborg byråd

Jonna Frølich blev valgt som næstformand.


En omskiftelig verden kræver et stærkt TH. LANGS HF & VUC
Knud Vestergaard Nielsen og skolens rektor Nanna Skulvad ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse.  ”Vores verden ændrer sig konstant, og det skal vi være klar til at agere i. Det gælder under højkonjunktur, hvor beskæftigelsen i samfundet typisk er høj. Så er der ikke mange, der ønsker efteruddannelse. Eller når der fra politisk hold ændres i skolens uddannelsesporteføljer og muligheder.  

Vi må kontinuerligt tilpasse os de konkrete behov. Skolen skal altid være klar til at løse uddannelsesopgaven, når tiderne skifter, og der igen bliver brug for det. Den omskiftelighed kræver en høj grad af fleksibilitet og noget særligt af skolen og vores medarbejdere,” siger Knud Vestergaard Nielsen og suppleres af Nanna Skulvad

”THL har et rigtigt stærkt fundament med et samlet HF på én skole. Det giver den nødvendige fleksibilitet. Samtidigt har skolen en rigtig god størrelse, som giver en særlig tryghed til vores elever og kursister. Det har vi bl.a. draget nytte af på vores særligt HF3 uddannelse for unge med diagnoser og senest i vores samarbejde med SOSU- Østjylland om et nyt uddannelsesforløb ”klar til job”. Det ser vi frem til at arbejde videre med i bestyrelsen og i dagligdagen på skolen.”

 

På billedet er den nye bestyrelses samlet. Der er fra venstre: Knud Vestergaard Nielsen, Karen Thorø Aagaard, Ulla Gram, Selma Dalsgaard Mærkedahl, Jonna Frølich, Mads Søndergaard Nordholt, Aksel Thuesen, Anita Jensen og Kristian Mikkelsen