Ludus Web

 

 

 

 

 

 

Ordblindeundervisning for voksne afliver tabuer og gør drømme til virkelighed

Mange voksne oplever det som en personlig svaghed og tabubelagt, at de har svært ved at læse og stave. Årsagen er ofte ordblindhed. Det tager vi hånd om på TH. LANGS HF & VUC.

På TH. LANGS HF & VUC (THL) hjælpes de voksne ordblinde godt videre med undervisning og gode hjælpeværktøjer. Det kan gøre dem klar til at se nye karrieremuligheder. Samtidig med at få et sprog til at tale åbent og naturligt om ordblindheden. Det hjælper mange til at bearbejde barndommens nederlag og nedbryde tabuer.

Samarbejde med lokale virksomheder
THL samarbejder med flere lokale virksomheder om screening for ordblindhed og ordblindeundervisning for virksomhedernes ansatte. ”Mange ved faktisk godt de er ordblinde, men har aldrig fået gjort noget ved det,” fortæller VEU-chef Vivi Madsen fra THL. ”For nogen er det et tabu og andre føler det som et kontroltab. Derfor vælger de at ignorere det. Ved at få ordblindheden frem i lyset og gøre noget ved den hjælper vi både den enkelte medarbejder samt virksomheden.”

Allan klar til ny uddannelse
En af dem som har modtaget ordblindeundervisning på THL er Allan, som arbejder på Alux i Silkeborg. ”Det var først som 48-årig, jeg blev 100 % klar over, at jeg er ordblind,” fortæller Allan. ”Jeg havde nok haft en mistanke, men synes det var svært at tale om. Det var derfor rigtig godt, at der blev mulighed for en ordblindescreening på min arbejdsplads. Efterfølgende er jeg kommet i gang med ordblindeundervisningen på THL og har fået en god værktøjskasse. Det har givet mig mod på at tage en ny afgangseksamen fra folkeskolen og gå i gang med en uddannelse som industritekniker. Samtidig kan jeg også hjælpe mine tre ordblinde børn med deres skolearbejde, hvilket altid har været et stort ønske.”

Dennis er ordblind og snart uddannet lærer
Dennis er lærerstuderende, ordblind og tæt på mål med sin uddannelse. Gennem hele barndommen har han fået ekstra danskundervisning, da han havde svært ved at skrive og læse. ”Det var først, da jeg som 23-årig begyndte på lærerstudiet, at det blev fastlagt, jeg var ordblind,” fortæller Dennis. ”Det har været en kæmpe forløsning og en stor hjælp med undervisning på THL – herunder introduktion til alle de værktøjer, jeg kan bruge i det daglige. Det har hjulpet mig rigtig meget på mit studie. Jeg glæder mig til at komme ud og undervise børn i indskolingen. Her vil jeg også kunne have et særligt øje for de børn, som viser tegn på ordblindhed. Jeg ved, hvad det betyder at få den rette hjælp så tidligt som muligt.” 

Vi vil nedbryde tabuer om ordblindhed
”Det er i bund og grund så lidt der skal til, for at give vores ordblinde kursister en kæmpe hjælp,” siger Vivi Madsen. ”Med den rette undervisning og værktøjer har de alle muligheder. Det svære er de tabuer, der stadig er forbundet med ordblindhed og den bagage mange har med fra barndommen. De tabuer vil vi rigtig gerne være med til at nedbryde og samtidig sætte fokus på den særlige ressource mange ordblinde også har med i rygsækken. Fx er mange en enorm videnbank, da de har tilegnet sig særlige strategier til at være rigtig gode til at huske, nu de ikke er så gode til at læse.

Vi opfordrer derfor også arbejdsgiverne til at sætte fokus på ordblindhed blandt deres medarbejdere ved at lade dem screene og modtage undervisning. Det viser sig som en stor gevinst både for medarbejderne og deres arbejdsplads.”