Ludus Web

Særligt HF-tilbud til ordblinde på TH. LANGS HF & VUC

Fra næste skoleår tilbyder TH. LANGS HF & VUC en særlig HF målrettet unge med ordblindhed. Det nye 3-årige tilbud, HFO, opfylder dermed et behov mange unge står med. 

På TH. LANGS HF & VUC (THL) har man i en lang årrække haft HF-elever med ordblindhed svarende til ca. to klasser på hvert skoleår. Mange af eleverne får i dag en individuel støtte (SPS, læsevejledning m.v.).  Med den nye HFO ønsker skolen af samle eleverne med ordblindhed.

”Vores mål med den nye uddannelse er at give vores elever med dysleksi et samlet tilbud ved at lade støtten være en integreret del af undervisningen,” siger vicerektor Robert McCluskey. ”Samtidig bliver HFO et treårigt forløb fremfor de normale to år, hvilket giver bedre tid og mulighed for, at den enkelte elev kan arbejde med det faglige.”

Veltilrettelagt forløb
På HFO vil elever med ordblindhed gå i klasse med andre som er ordblinde og få ordblindeundervisning fra første skoledag. Derudover adskiller uddannelsen sig også fra den sædvanlige HF2 ved, at eleverne på HFO får færre timer i ugeskemaet, modtager SPS (specialpædagogisk støtte) både individuelt og som en del af undervisningen, og har forlænget tid til prøver og eksaminer.

HFO tilbydes fra skoleåret 2023/24.


Godt rustet til opgaven
På THL har man stor viden om og erfaring med ordblindhed, eller dysleksi som det mere formelt hedder. Det gælder både i forhold til den støtte, der allerede i dag gives til skolens elever og kursister, og i forhold til skolens egentlige ordblindeundervisning i voksen- og efteruddannelsesregi.


 ”Det betyder, at vores lærere har en lang og særlig erfaring med undervisning af ordblinde,” siger Robert. ”Samtidigt har vi både læsevejledere og særligt uddannede til ordblindelærere på skolen, som vil være tilknyttet HFO-klassen. Vi står dermed rigtig godt rustet til den nye HF-Ordblind (HFO), og til at give eleverne det allerbedste afsæt for at komme godt videre både fagligt og socialt.”