Ludus Web

Tag en HF-ordblind (HFO) midt i Silkeborg!

HFO er en særlig tilrettelagt, treårig HF for dig, der er ordblind. Uddannelsen indeholder de samme fag som HF i øvrigt, men tager tre år i stedet for to. Det betyder, at du har ekstra tid til at forberede dig, og plads til ekstra hjælp i form af ordblindeundervisning og specialpædagogisk støtte (SPS). I en del af timerne vil der desuden være to lærere til stede i undervisningen.

Vores lærere har alle lang erfaring med ordblindhed, og både vores læsevejleder og særligt uddannede ordblindelærere er tilknyttet HFO-klassen.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu