Ludus Web

Tag en HF-ordblind (HFO) midt i Silkeborg!

HFO er en særlig tilrettelagt, treårig HF for dig, der er ordblind. Uddannelsen indeholder de samme fag som HF i øvrigt, men tager tre år i stedet for to. Det betyder, at du har ekstra tid til at forberede dig, og plads til ekstra hjælp i form af ordblindeundervisning og specialpædagogisk støtte (SPS). I en del af timerne vil der desuden være to lærere til stede i undervisningen.

Vores lærere har alle lang erfaring med ordblindhed, og både vores læsevejleder og særligt uddannede ordblindelærere er tilknyttet HFO-klassen.