Ludus Web

Undervisningen på TH. LANGS HF & VUC

Vi er kendt for at behandle alle elever som ligeværdige parter, og vi ser din uddannelse som et fælles mål. Vi er klar til at støtte dig, uanset om du er blandt de fagligt stærkeste, eller om du skal have en ekstra hånd. Vores lærere er alle meget fagligt dygtige,  og flere har skrevet bøger og lavet undervisningsvideoer inden for deres fag. Her kan du se en af dem! Videoen er lavet af Nikolaj, som underviser i både historie, filosofi og hér matematik.

Vi tænker virkeligheden ind i uddannelsen
Her hos os tænker vi virkeligheden ind i undervisningen. Det betyder, at lærerne gør meget ud af at skabe forbindelse mellem fagene og den måde de kan blive brugt uden for skolen. Det sker både gennem de opgaver, du skal arbejde med, og de eksempler du vil høre om.

Det sker også ved, at du i perioder skal bruge din viden i helt konkrete projekter. Nogle af vores klasser har fx arbejdet med at finde løsninger på social ulighed. Andre har som led i et projekt afholdt en mini-workshop for folkeskolelever om filosofi

På linjerne samarbejder vi med foreninger og institutioner uden for skolen, for eksempel Flyvestation Karup, og vi har både været på besøg hos dem, og haft dem på besøg her på skolen. 

De fleste der tager en HF2 læser videre på enten en professionsuddannelse, fx hos VIA, eller på et Erhvervsakademi. Det er også muligt at fortsætte på universitetet, og i de fleste tilfælde gør man det ved at supplere med ekstra fag efter de to år

72876526 2388340468120617 7614390138591772672 N

THL gør dig klar til fremtiden gennem personlig og faglig udvikling

Der er ikke to mennesker, der er ens, heller ikke i vores klasser. Derfor tager vi udgangspunkt i netop dine behov og ønsker, og sikrer din (ud)dannelse med fokus på faglighed tilpasset dine behov og ønsker. Så er du rustet til fremtiden.

Tæt kobling til videregående uddannelse

Her hos os har HF2-uddannelsen en tæt kobling mellem ungdomsuddannelse og de mellemlange videregående uddannelser. HF2 er er dermed et godt uddannelsesvalg for dig, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning.

Tilmelding og optagelse

Vi er glade for, at du ønsker at søge ind på TH. LANGS HF & VUC, og du kan nå det endnu. Ansøgningen sender du til os via optagelse.dk