Ludus Web

Teori og praksis

HF Sundhed og miljø er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker og sundhed. Du interesserer dig bl.a. for krop og bevægelse, ernæring, forebyggelse og miljø, og du er god til at vejlede, informere og skabe kontakt til andre mennesker.

På HF Sundhed og miljø er det fagene biologi og psykologi, der profilerer linjen, og der vil derfor være fokus på at forstå mennesket og dets omgivelser med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer. Gennem det frie valgfag kan du være med til at tone din linje i en retning, som har særlig interesse for dig. Du kan fx vælge at tone din linje med fag som kemi eller matematik.

I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med praksisnære problemstillinger i forhold til krop, sundhed, ernæring, miljø o.m.a.

Med HF Sundhed og miljø får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til uddannelser som: sygeplejerske, fysioterapeut, laborant, farmaceut, procesteknolog, ernæring og sundhed o.lign.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF Health med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til mange andre uddannelser. Se hvilke her

Fagene på HF Sundhed og Miljø

Læs mere her om de fag der tilbydes på HF Sundhed og Miljø

Alle på HF får følgende fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Projekt- og praktikforløb

Naturvidenskabelig faggruppe:
Biologi C
Kemi C
Geografi C

Kultur- og samfundsfaggruppe:
Historie B
Samfundsfag C
Religion C

Praktiske og kreative fag

Billedkunst C
Idræt C
Mediefag C
Musik C

*Du skal vælge mellem disse praktiske og kreative fag ved tilmelding på www.optagelse.dk

Disse fag er særlige for HF Sundhed og miljø:

Biologi B
Psykologi C
Frit valgfag på B-niveau *
* Det vil være oplagt at vælge Kemi B eller Matematik B, men også andre fag er mulige.