Ludus Web

"Alle skal have mulighed for at udnytte deres potentiale"

Det er ordene fra VEU-chef Vivi Madsen fra TH. LANGS HF & VUC. Det er også del af tankerne bag projektet NEXT STEP, som de 10 VUC’er i konsulentteam Region Midt, er gået sammen om. Her er fokus på efteruddannelse der giver engagement, læring og motivation. Det kan være indenfor f.eks. dansk, matematik, engelsk eller IT.

Motivere til efteruddannelse
Udviklingen går stærkt, og særligt på områder som digitalisering og grøn omstilling, sker der rigtig meget. Her findes også et særligt fagsprog, som ikke ligger til højrebenet for dem, som ikke naturligt er inddraget i udviklingen. ”Derfor er mange i fare for at blive hægtet af udviklingen,” fortæller Vivi Madsen.

”Det er noget af det, vi har særligt fokus på, når vi er ude og besøge de midtjyske virksomheder og kommuner. Vi vil gerne give alle medarbejdere en mulighed for efteruddannelse, som kan være med til at sikre deres fastholdelse på arbejdsmarkedet samt styrke motivationen og engagementet hos den enkelte. Vi har brug for alle på fremtidens arbejdsmarked – og alle bør have mulighed for at udnytte deres potentiale.”

God modtagelse af inspirationsoplæg
Hos flere virksomheder har Vivi Madsen og hendes VUC-kolleger holdt et inspirationsoplæg, som fokuserer på fremtidens kompetencemæssige krav og forventninger, og hvordan den enkelte, også i fremtiden, kan være klar til at byde ind med sine kompetencer.

”Vi har fået en rigtig god modtagelse, og vi har også gode erfaringer med at tage dialogen med nøglepersoner i organisation, som kan være katalysatorer på at indlede de ofte svære snakke om, at nogen har svært ved at læse, regne eller måske er ordblinde. Vi kan hjælpe mange videre. Også de, som f.eks. har en ”lille” skolebaggrund, har brug for sprogløft eller flere digitale kompetencer.”

Der er brug for alle – også til grøn omstilling
Erhvervskonsulenterne fra VUC hjælper også mange virksomheder og kommuner med at screene deres medarbejdere og dermed skabe et overblik over, hvor det kunne skabe værdi for både medarbejdere og virksomhed at tilbyde efteruddannelse.

”Vi inddrager elementer fra grøn omstilling og digitalisering i al undervisning. Det er med til at løfte den generelle viden om, hvorfor vi f.eks. skal affaldssortere, huske at slukke lyset m.v. Samtidig styrker vi den enkeltes ordforråd, så de får endnu bedre mulighed for at tænke med og komme med bidrag, som kan fremme den grønne omstilling,” siger Vivi Madsen. ”Det er afgørende at få formidlet, at der er brug for alle, og at vi kan tilbyde efteruddannelse målrettet netop det behov, den enkelte har.”

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu