Ludus Web

Er politikerne ved at nedlægge VUC ?
Af rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC

Regeringen fremlagde 30. august forslag til næste års finanslov. Her er afsat 30 mio. i alt til voksen- og efteruddannelserne, som blandt andet omfatter VUC. Samtidig vil ungdomsuddannelserne, som VUC også udbyder, modtage ca. 1% færre midler næste år ifølge regeringens finanslovsforslag.

Der er ingen ekstra penge til enkeltfagsområdet på HF eller til de forberedende uddannelser for voksne, som dansk og matematik. Alle uddannelser som er en vigtig del af aktiviteten på VUC.

Hvem skal fremover hjælpe dem, som ikke kan gå den lige vej gennem uddannelsessystemet?  
Og kan vi undvære deres ressourcer på arbejdsmarkedet?

Politikerne overser igen de mennesker, som ikke kan gå den lige vej gennem uddannelsessystemet. I Danmark har vi et yderst velfungerende voksenuddannelsessystem. Det har hjulpet mange voksne, som mangler almene faglige forudsætninger, er ufaglærte, ordblinde, tosprogede eller har andre udfordringer til at tage det næste skridt på deres uddannelses- og livsvej.

Den mulighed er ved at blive kvalt!

I disse år er efterspørgslen på efteruddannelse og omskoling ikke på samme niveau som andre år. Det skyldes i høj grad, vi lykkeligvis har meget få arbejdsløse. Vi ved dog også, at tiderne skifter, og behovet vil vende tilbage. Når den situation opstår, vil både politikere og borgerne forvente, at vi i VUC-sektoren kan løfte opgaven, som vi har gjort så godt i mange år. Men det kræver, at VUC prioriteres på Christiansborg. På samme måde som, at man heller ikke lukker en brandstation, når der ikke er brand.

På VUC har vi undervisere med omfattende, specialiserede kompetencer og stor erfaring med de udfordringer, som vores voksne kursister har. Vi har gennem flere årtier opbygget en høj faglighed og en rummelighed, som gør at vi hjælper rigtig mange mennesker godt videre.

Med den opbygning kan kursisterne i dag bl.a. på TH. LANGS HF & VUC komme med meget få faglige kompetencer, måske kombineret med ordblindhed, og gå herfra med en hel Hf-eksamen, og dermed være klar til at gå videre i uddannelsessystemet eller til en erhvervsuddannelse.

Skal vi fortsat kunne tilbyde denne store gruppe unge og voksne det nødvendige springbræt, så skal VUC prioriteres. Det ser det ud til, vores politikere helt overser.

Vi står klar her på TH. LANGS HF & VUC til at vise, hvordan voksenuddannelse fungerer i praksis, og inviterer gerne til en nærmere dialog med vores politikere, så alle kan se formålet med at holde VUC i live.