Ludus Web

Vi har i dag haft besøg af lokalforeningen i Silkeborg af Danske Handicaporganisationers (DH)

Et berigende og godt møde med formand for DH Silkeborg og lokalformand for Dansk Blindesamfund, Karsten Bruun, Michelle Mozart Mikkelsen, lokalformand for autismeforeningen og Stine Kristensen, repræsentant for ordblindeforeningen under DH Silkeborg.

Vi drøftede, hvordan vi sammen får fokus på unge og voksne borgere, der ikke er i uddannelse eller job, og særligt fokus på de unge, der af mange grunde ikke kan gå den lige vej. Hvordan kan vi fjerne nogle af de benspænd der er med til at bremse unge og voksne med et handicap?

Ofte er det reglerne i uddannelsessystemet, der spænder ben, og det har TH. LANGS HF & VUC forskellige bud på at løse. Det er enkle greb, der kan sikre at de tilbud, vi allerede har på THL, kan blive tilgængelige for flere unge med særlige behov.

I øvrigt en sjov krølle, at Michelle tilbage i 2019 tog sin HF-uddannelse på netop TH LANGS HF & VUC, og nu er ved at uddanne sig til lærer på VIA her i Silkeborg.

Vi ser frem til samarbejdet, og ikke mindst til at vi får et fælles fokus på at sikre unge lige mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

Fra venstre mod højre: rektor Nanna Skulvad, Michelle Mozart Mikkelsen, Stine Kristensen, Karsten Bruun og Vivi Madsen. Med til mødet var også vicerektor Robert McCluskey.