Ludus Web

Elleve HF-klasser er i fuld gang med skoleåret på TH. LANGS HF & VUC. De fem nye klasser på første år supplerer de seks klasser på andet år, så skolen samlet har 300 HF2 elever. Hertil kommer ca. 100 på Hf-enkeltfag.

Vicerektor Robert McCluskey glæder sig over, at skoleåret er kommet godt i gang. ”Vi gør altid en stor indsats for at få vores nye elever startet godt op. Her har det stor værdi, at vi har vores omsorgsfulde Theodoranere fra andet år, som guider og støtter de nye elever. Vi har allerede haft velgennemførte introforløb, heldagstur til Slåen Søen, og fælles frokost for alle på 1. årgang. Alt sammen noget, der hjælper eleverne med at blive del af skolens fællesskab.”

Studietur til Bruxelles
Studieturen for eleverne på 2. år står lige for døren. I år går turen til Bruxelles, hvor eleverne bl.a. skal besøge Europa Parlamentet, museer og steder der er relevante for deres linjer. ”Alt er tilrettelagt som en del af elevernes temaforløb i undervisningen,” siger Robert McCluskey. ”På turen har både det sociale og det faglige en høj prioritet.”

Høj faglighed og stor rummelighed
På THL tilbydes også i år en meget bred pallette af uddannelser, og skolen har stor fokus på at bringe den enkelte elev eller kursist godt videre. HF-uddannelsen både som fuldtidsstudie og enkeltfag har rigtig gode betingelser på TH. LANGS HF & VUC (THL). Her oplever eleverne både en høj faglighed og en stor rummelighed. Netop en kombination, som mange søger.

Også på områder som ordblindeundervisning, dansk som andetsprog, læsetræning, og opgradering af 9.-10. klasses kompetencer, kan THL noget særligt. Skolens kompetente lærerstab har mange års erfaring med at møde de enkelte kursister dér, hvor de er, og tage udgangspunkt i at få dem godt videre.

Introfest forude
Den næste fælles sociale aktivitet på THL er introfesten nu på fredag den 30. september for alle skolens elever og kursister. ”Vi kan se, der er god tilslutning til festen. Det er meget glædeligt, og understreger den gode stemning, vi har på skolen,” siger Robert McCluskey. ”Vi ser frem til et rigtig godt skoleår med stor fokus på både faglig og social udvikling.”

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu