Ludus Web

TH. LANGS Klimaråd har noget på hjertet

TH. LANGS klima- og bærdygtighedsråd er en del af det strategiske fokus på, at skolen skal være med til at sikre en mere bæredygtig fremtid. Derfor er arbejdet intensiveret med både at ændre forbrugsmønstre på skolen og at uddanne elever, kursister og medarbejdere til bedre at kunne tage del i at udtænke fremtidens grønne løsninger.

Flere bæredygtige input og aktiviteter
Formålet med klima- og bærdygtighedsrådet er primært at få input til bæredygtig drift, undervisning og aktiviteter på TH. LANGS. Det fortæller rektor Nanna Skulvad, som sammen med flere medarbejdere og syv elever/kursister, sidder i rådet.

Rasmus Aagaard Vogelsang Lyngaa fra HF3 er også en del af skolens klimaråd. Rasmus er også med i skolens kursistråd. ”Jeg synes, det er sjovt at være med i aktiviteter på tværs af skolens klasser, hvor vi har noget fælles på hjertet, ” fortæller Rasmus.
”Vi er gode til at brainstorme på nye ideer og aktiviteter i klimarådet. Vi er også enig om ikke at sætte for meget i gang på én gang, så de ting vi gør, bliver gjort ordentligt. Når vi så samtidigt har både Nanna (rektor) og Kaj (pedel) med ved bordet, kan vi hurtigt få en afklaring på både de mere praktiske og økonomiske spørgsmål i forhold til de ting, vi drøfter.

Affaldssortering, genbrugstøj og flere planter
Vi har bl.a. haft fokus på affaldssortering. Det gælde både, hvordan det fungerer i det store fællesarealer – og hvordan vi får en ”mindre” løsning ude i klasserne. Her har jeg haft kontakt til min folkeskole i Ans, da vi der havde en rigtig god løsning, som vi måske også kan bruge på TH. LANGS. Jeg synes, det er sjovt at få mulighed for at teste de ideer af, man selv går med.”

Klimarådet har tidligere fået indført, at der løbende tilbydes klimamad på skolen, der er mulighed for at købe/sælge genbrugstøj, er kommet flere planter for at forbedre indeklimaet og er lavet et klima-hyggehjørne.

 ”Noget vi også har talt om, er muligheden for at lave små køkkenhaver på skolen i nogle plantekasser,” fortæller Rasmus. ”Så må vi se om, vi med tiden kan tilbyde frisk purløg og karse til fremtidens frokost på skolen.”