Ludus Web

Velkommen til et nyt skoleår

TH. LANGS HF & VUC har netop budt velkommen til knap 300 nye elever og kursister fordelt på HF2, HFO, HF3, Hf-enkeltfag og AVU.

Skolen har i dette skoleår 650 elever og kursister, og de planlagte introdage på de enkelte uddannelser er netop gennemført. ”Vi er kommet rigtig godt i gang med skoleåret, og er glade for at kunne tage imod så mange nye elever,” fortæller vicerektor Robert McCluskey. ”Det er meget vigtigt for os at give alle en god start her på skolen. Udover et tredages introprogram, bliver hver klasse tilknyttet to theodoranere, som er elever fra 2. år, der guider og støtter de nye elever på HF.”

Synlig kultur og mental plads
TH. LANGS HF & VUC (THL) er en skole med stolte traditioner, og skolen bygger også i dag på grundlæggeren Theodoras Langs arbejde ved at skabe et stærkt, nærværende og engageret skolemiljø.

”Vi tror på, at faglig og personlig udvikling skal gå hånd i hånd,” siger Robert. ”Skolen er et fagligt og et socialt fællesskab, og danner samtidig rammen om nogle meget vigtige år i unge menneskers liv. Derfor skal man hos os have plads til at udforske, hvem man er, samtidigt med at man giver plads til og interesserer sig for andre.”

Stor interesse for HFO
Det nye skoleår er også opstart for den særlige HF målrettet ordblinde (HFO). ”Vi har haft en rigtig stor interesse for tilbuddet og starter nu det første hold med 26 elever,” siger Robert.  ”Vi har i en lang årrække haft HF-elever med ordblindhed. Mange af eleverne får i dag en individuel støtte (SPS, læsevejledning m.v.).  Med den nye HFO ønsker vi at samle eleverne med ordblindhed på et treårigt forløb fremfor de normale to år.  Vi ved fra vores HF3 (målrettet unge med diagnoser), at det har stor betydning med et ekstra år og dermed tid og mulighed for, at den enkelte elev kan arbejde med det faglige.


Nu ser vi frem til et nyt skoleår med både nye og gamle elever, hvor alle kan blive klogere på verden, og sig selv og hinanden.”

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu