Ludus Web

Vi er en blandet flok på HF - og har det samme mål

”Vi ønsker alle at få det bedste ud af dagen og vores uddannelse,” fortæller Melanie Mozart, som går på 1 år af HF på TH. LANGS HF & VUC. ”En ungdomsuddannelse er ikke bare noget som skal overstås. Vi skal få det bedste ud af den og nyde hverdagen. HF her på skolen giver de bedste rammer.

Det gælder både rent fagligt og socialt. Vi er en blandet flok elever og kursister i mange aldre og med forskellig historik. Det helt tydeligt, at her er plads til alle – og der bliver tager hånd om den enkelte situation og behov. Det sker uden det på nogen måde fylder eller har indflydelse på dagligdagen.”

Melanie er således rigtig glad for at gå på HF på TH. LANGS HF & VUC og sætter samtidig stor pris på at være del af elevrådet og skolens bestyrelse.